pol eng szl ger
moja rozprawa dr
SI
Rozprawa doktorska

Charakterystyka błędów pomiarowych spowodowanych uproszczeniem modeli zjawisk fizykochemicznych w wieloskładnikowych pomiarach potencjometrycznych

Characterisation of Measurement Errors Caused by Model Simplifications of Physico-Chemical Phenomena in Multi-Component Potentiometric Analysis

tytuł

Słowo wstępne

Spisy

Nomenklatura

Rozdz. 1. Wstęp

 

zaktualizowano: 17.09.2012