pol eng szl ger
visions
SI

Moja propozycja dorgi krajowej Lubliniec-Zawadzkie-A4 (koło Oleszki)

Rozwój terenów Opolszczyzny Wschodniej jest słaby, to fakt. Co zrobić by mogło być lepiej? Obecnie koniecznym elementem rozwoju przedsiębiorstw jest możliwość szybkiej komunikacji ze światem z użyciem szybkich dróg. Stąd powstał pomysł lobowania na rzecz nowej drogi krajowej łączącej A4 z Zawadzkiem, Lublińcem i dalej Polską Centralną i Wschodnią.

Proponuję, by powstała całkowicie nowa droga o prędkości dopuszczalnej 90 km/h na całej długości, czyli przebiegającej poza terenem zabudowanym, w której bezpośrednim sąsiedztwie istniałby zakaz zabudowy. Jej przebieg widziałbym tak, jak na załączonych mapkach:

mapa mapa

Zalety:
  1. Niewątpliwie następujące miejscowości zwiększyłyby swoją atrakcyjność dla inwestorów: Lubliniec, Andrzejów, Smolarnia, Kośmidry, Zawadzkie, Staniszcze Wielkie, Osiek, Spórok, Kadłub, Krasiejów, Grodzisko, Borycz, Suchodaniec, Ligota Czamborowa, Izbicko, Otmice, Kamień Śląski, Siedlce, Ligota Dolna i miejscowości sąsiednie.
  2. Skróciłby się czas przejazdu z Lublińca i Częstochowy do Wrocławia i dalej na zachód dzięki ominięciu niewydajnej obwodnicy Opola.
  3. Co roku zimą czasowo zamknięta jest A4 w pobliżu G. Św. Anny. Skróciłby się objazd tego feralnego odcinka przez Strzelce Opolskie.
  4. Strzelce Opolskie otrzymałoby dodatkowe połączenie z A4 od strony zachodniej.
  5. Istnieje możliwość wybudowania drogi poprowadzonej całkowicie przez lasy, pola i łąki.


Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego pomysłu oraz załączonych map powstałych na bazie http://www.openstreetmap.org.

Józef Wiora

 

frišnjynto: 10.02.2013