pol eng szl ger
moje publikacje
SI
Publikacje i wystąpienia – tylko konferencje

1. Faisal Saleem, Józef Wiora. Kernelized PCA-Based Reduced-Order Linear Parameter Varying (LPV) Modelling of Twin Rotor Aerodynamic System. XXV International Student Scientific Session "Materials and Technologies of the 21st Century", Katowice (Poland), 16.05.2024 r.

2. Faisal Saleem, Józef Wiora. Applicability of Fractional-Order PID Controllers for Twin Rotor Aerodynamic System Objects. Automation 2024, Warszawa (Poland), 08-09.05.2024 r.

3. Józef Wiora, Alicja Wiora. Steady-state errors in closed-loop control systems with fractional-order PID controllers. 11th International Conference on Non-Integer Order Calculus and Its Applications RRNR, Częstochowa (Poland), 12-13.09.2019 r.4. Józef Wiora, Alicja Wiora. Propagacja niepewności pomiarowych przez układ regulacji automatycznej całkowitego bądź ułamkowego rzędu. Zebranie Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, Kędzierzyn-Koźle, 5.10.2018 r.

5. Józef Wiora, Alicja Wiora. Problems related to the propagation of measurement uncertainties through a closed-loop fractional-order control system. 10th International Conference on Non-Integer Order Calculus and Its Applications, Białystok (Poland), 20-21.09.2018 r.

6. Józef Wiora, Alicja Wiora. Measurement uncertainty evaluation of results provided by transducers working in control loops. 23rd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR 2018), Miedzyzdroje (Poland), 27–30.08.2018 r.7. Józef Wiora. Problemy metrologiczne związane z elektrochemicznymi pomiarami składu cieczy. Seminarium Instytutu Automatyki, Gliwice, 10.11.2015 r.8. Józef Wiora, Dariusz Grabowski, Alicja Wiora, Andrzej Kozyra. Application of artificial neural networks for modelling of Nicolsky-Eisenman equation and determination of ion activities in mixtures. 7th IEEE International Conference on Intelligent Systems IS’14, Warszawa, 24-26.09.2014 r.

9. Józef Wiora. Uncertainty evaluation of pH measured using potentiometric method. 7th IEEE International Conference on Intelligent Systems IS’14, Warszawa, 24-26.09.2014 r.10. Józef Wiora. Zastosowanie algorytmu IRLS do wyznaczania średniej ważonej przebiegu zakłóconego szumem impulsowym. Zebranie Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, Częstochowa, 15.11.2013 r.

11. Józef Wiora, Andrzej Kozyra, Alicja Wiora. Czym jest metoda Combined measurements?. Zebranie Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, Gliwice, 28.06.2013 r.12. Andrzej Kozyra, Adrian Hamczyk, Alicja Wiora, Józef Wiora,. Pływająca platforma do pomiarów środowiskowych. Zebranie Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, Gliwice, 30.11.2012 r.

13. Alicja Wiora, Andrzej Kozyra, Józef Wiora. Kalibracja elektrod jonoselektywnych za pomocą zredukowanej liczby wzorców. Seminarium Instytutu Automatyki, Gliwice, 26.03.2012 r.14. Józef Wiora, Alicja Wiora, Andrzej Kozyra. Automatyzacja procesu kalibracji elektrod jonoselektywnych. Zebranie Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, Częstochowa, 09.12.2011 r.

15. Andrzej Kozyra, Alicja Wiora, Józef Wiora. Szacowanie niepewności wieloskładnikowego pomiaru potencjometrycznego. Zebranie Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, Gliwice, 29.06.2011 r.16. Alicja Wiora, Józef Wiora, Andrzej Kozyra. Dydaktyka pomiarów przewodności roztworów. Zebranie Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, Gliwice, 26.11.2010 r.

17. Józef Wiora. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do szacowania niepewności metodą Monte Carlo na przykładzie elektrod jonoselektywnych. VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej, str. 211, Kraków, 04-09.07.2010 r.

18. Józef Wiora, Dawid Sawielew, Alicja Wiora, Andrzej Kozyra. Wpływ modelu współczynnika aktywności na wieloskładnikowy potencjometryczny pomiar stężenia jonów. VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej, str. 227, Kraków, 04-09.07.2010 r.

19. Józef Wiora, Wojciech Błotnicki, Alicja Wiora, Rafał Kleszczewski. Zastosowanie pomiaru konduktometrycznego do określenia wielkości przepływu metodą znacznikową. VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej, str. 438, Kraków, 04-09.07.2010 r.20. Józef Wiora, Andrzej Kozyra, Alicja Wiora. Inny sposób kalibracji elektrod jonoselektywnych. Zebranie Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, Częstochowa, 27.11.2009 r.

21. Andrzej Kozyra, Józef Wiora, Alicja Wiora. Jonometr umożliwiający wykonywanie pomiarów wieloskładnikowych. Zebranie Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, Opole, 19.06.2009 r.22. Józef Wiora. Inny sposób kalibracji elektrod jonoselektywnych. Referat przeglądowy. Seminarium Instytutu Automatyki, Gliwice, 09.12.2008 r.

23. Alicja Wiora, Józef Wiora, Andrzej Kozyra, Tomasz Grychowski. Koncepcja domowego urządzenia do monitorowania stanu zdrowia pacjenta. Zebranie Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, Gliwice, 05.12.2008 r.
24. Józef Wiora, Alicja Wiora. Propagacja niepewności potencjometrycznego pomiaru stężenia jonów w mieszaninie wieloskładnikowej. IV Sympozjum nt. Metrologiczne właściwości programowalnych przetworników pomiarowych, Gliwice, 19--20.11.2007 r.

25. Józef Wiora. Symulacyjny sposób wyznaczania niepewności parametrów kalibracyjnych potencjometrycznych elektrod jonoselektywnych. IV Sympozjum nt. Metrologiczne właściwości programowalnych przetworników pomiarowych, Gliwice, 19--20.11.2007 r.

26. Alicja Wiora, Józef Wiora, Przemysław Pacak. Zmniejszanie błędu dynamicznego elektrod jonoselektywnych poprzez programową predykcję wartości ustalonej. IV Sympozjum nt. Metrologiczne właściwości programowalnych przetworników pomiarowych, Gliwice, 19--20.11.2007 r.

27. Andrzej Kozyra, Alicja Wiora, Józef Wiora. Szacowanie niepewności w pomiarach potencjometrycznych. Zebranie Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, Opole, 20.04.2007 r.28. Józef Wiora. Charakterystyka błędów pomiarowych spowodowanych uproszczeniem modeli zjawisk fizykochemicznych w wieloskładnikowych pomiarach potencjometrycznych. Zebranie Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, Gliwice, 8.12.2006 r.


29. Alicja Wiora, Józef Wiora. Właściwości dynamiczne elektrod jonoselektywnych. IX Konferencja Naukowa Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne, str. 255--258, Zakopane, 19--22.06.2006 r.

30. Józef Wiora, Alicja Wiora. System umożliwiający automatyczne wyznaczanie charakterystyk elektrod jonoselektywnych. IX Konferencja Naukowa Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne, str. 259--262, Zakopane, 19--22.06.2006 r.31. Alicja Wiora, Józef Wiora. Badanie modeli dynamicznych dla elektrod jonoselektywnych o różnych rodzajach membran. VII Polska Konferencja Chemii Analitycznej, str. 424, Toruń, 3--7.07.2005 r.

32. Józef Wiora, Andrzej Krzon, Alicja Wiora. Porównanie modelu Nikolskiego-Eisenmana z modelem potencjału na granicy faz opisujacych potencjometryczny pomiar wieloskładnikowy. VII Polska Konferencja Chemii Analitycznej, str. 425, Toruń, 3--7.07.2005 r.

33. Józef Wiora, Alicja Wiora, Andrzej Kozyra. Niepewność pomiarowa współczynnika aktywności oraz jej wpływ na potencjometryczny pomiar jonoselektywny. VII Polska Konferencja Chemii Analitycznej, str. 426, Toruń, 3--7.07.2005 r.

34. Józef Wiora, Alicja Wiora, Andrzej Kozyra. Stanowisko pomiarowe do wyznaczania wartości parametrów dynamicznych elektrod jonoselektywnych. V Sympozjum nt. Pomiarów Dynamicznych, str. 171--178, Szczyrk, 7--8.11.2005 r.

35. Alicja Wiora, Józef Wiora. Wykorzystanie teorii sterowania do modelowania własności dynamicznych elektrod jonoselektywnych. V Sympozjum nt. Pomiarów Dynamicznych, str. 179--186, Szczyrk, 7--8.11.2005 r.36. Alicja Wiora, Andrzej Kozyra, Józef Wiora. Celka pomiarowa do badania dynamiki elektrod jonoselektywnych. Materiały VIII Konferencji Naukowej Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne, str. 157--160, Wrocław, 27--30.06.2004 r.

37. Józef Wiora. Rola współczynników wagowych w procesie optymalizacji parametrów kalibracyjnych elektrod jonoselektywnych. Materiały Kongresu Metrologii KM2004, str. 653--656, Wrocław, 6--9.09.2004 r.

38. Andrzej Kozyra, Alicja Wiora, Józef Wiora. Ocena uproszczonej procedury kalibracji parametrów elektrod jonoselektywnych wykonywanych na potrzeby pomiarów wieloskładnikowych. Materiały Kongresu Metrologii KM2004, str. 101--104, Wrocław, 6--9.09.2004 r.

 

zaktualizowano: 23.05.2024