pol eng szl ger
moje publikacje
SI
Publikacje i wystąpienia – tylko książki1. Józef Wiora. Rozdz. 8. Pomiary oscyloskopem cyfrowym, w: Laboratorium Podstaw Miernictwa (red. D. Buchczik, S. Waluś). , Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014 r. ISBN: 978-83-7880-163-42. Józef Wiora. Errors in Potentiometric Measurements. (po angielsku). , str. 156, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011 r. ISBN: 978-3-8443-8300-3
3. Andrzej Kozyra, Alicja Wiora, Józef Wiora. Szacowanie niepewności w pomiarach potencjometrycznych. Polska Akademia Nauk, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Katowice 2007 r.
4. Józef Wiora. Charakterystyka błędów pomiarowych spowodowanych uproszczeniem modeli zjawisk fizykochemicznych w wieloskładnikowych pomiarach potencjometrycznych (po angielsku). Rozprawa doktorska, Politechnika Śląska. Instytut Automatyki, Gliwice, 02.2006 r. 

zaktualizowano: 23.05.2024