pol eng szl ger
moje publikacje
SI
Publikacje i wystąpienia

1. Faisal Saleem, Józef Wiora. Kernelized PCA-Based Reduced-Order Linear Parameter Varying (LPV) Modelling of Twin Rotor Aerodynamic System. XXV International Student Scientific Session "Materials and Technologies of the 21st Century", Katowice (Poland), 16.05.2024 r.

2. Faisal Saleem, Józef Wiora. Applicability of Fractional-Order PID Controllers for Twin Rotor Aerodynamic System Objects. Automation 2024, Warszawa (Poland), 08-09.05.2024 r.

3. Alicja Wiora, Józef Wiora, Jerzy Kasprzyk. Indication variability of the particulate matter sensors dependent on their location. Sensors, 24, (5) str. 1683, 2024 r.

4. Karol Marciniak, Faisal Saleem, Józef Wiora. Influence of Models Approximating the Fractional-Order Differential Equations on the Calculation Accuracy. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 131, str. 107807, 2024 r.5. Wojciech Batko, Rafał Burdzik, Jan Warczek, Leszek Radziszewski, Tomasz Korbiel, Bartłomiej Stępień, Artur Nowoświat, Józef Wiora, Andrzej Bąkowski, Zbigniew Skrobacki. Analiza zmian czułości skali decybelowej dla rożnych zakresów wartości granicznych pomiarów środowiskowych. ISBN 978-83-964252-0-1, Peruń Grzegorz, Konieczny Łukasz (red.): Diagnostyka Maszyn. XLVIII Ogólnopolskie Sympozjum, Wisła, 27.02-2.03. 2022. Streszczenia, str. 85, Politechnika Śląska, 2022 r.

6. Wojciech Batko, Leszek Radziszewski, Rafał Burdzik, Tomasz Korbiel, Bartłomiej Stępień, Jan Warczek, Artur Nowoświat, Andrzej Bąkowski, Zbigniew Skrobacki, Józef Wiora, Paweł Fotowicz. Zastosowanie algebry decybelowej w ocenach stanu zagrożeń akustycznych środowiska - nowe zadania projektu badawczego. ISBN 978-83-964252-0-1, Peruń Grzegorz, Konieczny Łukasz (red.): Diagnostyka Maszyn. XLVIII Ogólnopolskie Sympozjum, Wisła, 27.02-2.03. 2022. Streszczenia, str. 86-87, Politechnika Śląska, 2022 r.

7. Tomasz Korbiel, Bartłomiej Stępień, Jacek Wierzbicki, Józef Wiora, Rafał Burdzik, Jan Warczek, Artur Nowoświat, Wojciech Batko, Radosław Kruk, Leszek Radziszewski, Andrzej Bąkowski, Zbigniew Skrobacki. Przegląd możliwości kierunkowego pomiaru zagrożenia akustycznego. ISBN 978-83-964252-0-1, Peruń Grzegorz, Konieczny Łukasz (red.): Diagnostyka Maszyn. XLVIII Ogólnopolskie Sympozjum, Wisła, 27.02-2.03. 2022. Streszczenia, str. 88-89, Politechnika Śląska, 2022 r.

8. Artur Nowoświat, Wojciech Batko, Tomasz Korbiel, Bartłomiej Stępień, Rafał Burdzik, Jan Warczek, Leszek Radziszewski, Andrzej Bąkowski, Zbigniew Skrobacki, Józef Wiora. Algebra liczb perturbacyjnych. Zastosowanie w akustyce i szacowaniu niepewności. ISBN 978-83-964252-0-1, Peruń Grzegorz, Konieczny Łukasz (red.): Diagnostyka Maszyn. XLVIII Ogólnopolskie Sympozjum, Wisła, 27.02-2.03. 2022. Streszczenia, str. 90, Politechnika Śląska, 2022 r.

9. Bartłomiej Stępień, Wojciech Batko, Tomasz Korbiel, Rafał Burdzik, Jan Warczek, Józef Wiora, Artur Nowoświat, Leszek Radziszewski, Andrzej Bąkowski, Zbigniew Skrobacki, Radosław Kruk. Wykorzystanie metod statystycznych do wyznaczania poziomu mocy akustycznej maszyn i urządzeń. ISBN 978-83-964252-0-1, Peruń Grzegorz, Konieczny Łukasz (red.): Diagnostyka Maszyn. XLVIII Ogólnopolskie Sympozjum, Wisła, 27.02-2.03. 2022. Streszczenia, str. 91, Politechnika Śląska, 2022 r.

10. Jan Warczek, Rafał Burdzik, Wojciech Batko, Tomasz Korbiel, Bartłomiej Stępień, Józef Wiora, Artur Nowoświat, Leszek Radziszewski, Andrzej Bąkowski, Zbigniew Skrobacki. Koncepcja zastosowania mocy pola akustycznego jako miary zagrożenia hałasem. ISBN 978-83-964252-0-1, Peruń Grzegorz, Konieczny Łukasz (red.): Diagnostyka Maszyn. XLVIII Ogólnopolskie Sympozjum, Wisła, 27.02-2.03. 2022. Streszczenia, str. 92, Politechnika Śląska, 2022 r.

11. Józef Wiora, Wojciech Batko, Tomasz Korbiel, Bartłomiej Stępień, Rafał Burdzik, Jan Warczek, Artur Nowoświat, Radosław Kruk, Leszek Radziszewski, Andrzej Bąkowski, Zbigniew Skrobacki. Paradoks określania niepewności pomiaru wielkości logarytmicznej na przykładzie poziomu hałasu. ISBN 978-83-964252-0-1, Peruń Grzegorz, Konieczny Łukasz (red.): Diagnostyka Maszyn. XLVIII Ogólnopolskie Sympozjum, Wisła, 27.02-2.03. 2022. Streszczenia, str. 93, Politechnika Śląska, 2022 r.12. Józef Wiora. Least Lp-norm low-pass filter. Automatica, 133, (11) str. 109854, 2021 r.

13. Filip Rak, Józef Wiora. Comparison of ESP programming platforms. Computer Science and Information Technologies, 2, (2) str. 77-86, 2021 r.

14. Joanna Ferdyn-Grygierek, Ewa Brągoszewska, Piotr Ciuman, Józef Wiora [i in.]. Kształtowanie środowiska wewnętrznego i inteligentne budynki. ISBN 978-83-7880-790-2, Sebastian Werle, Joanna Ferdyn-Grygierek, Marcin Szczygieł: Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka, str. 305–335, 909, Politechnika Śląska, 2021 r.

15. Józef Wiora. Optymalizacja profilu hamowania w Europejskim Systemie Sterowania Pociągiem (ETCS). ISBN 978-83-7880-811-4, Sierpiński Grzegorz (red.): Wyzwania stojące przed miastami przyszłości. Inteligentne miasta i mobilność przyszłości, Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza, str. 307, Politechnika Śląska, 2021 r.16. Józef Wiora, Alicja Wiora. Influence of Methods Approximating Fractional-Order Differentiation on the Output Signal Illustrated by Three Variants of Oustaloup Filter. Symmetry, 12, (11) str. 1898, 2020 r.

17. Józef Wiora and Alicja Wiora. Inaccuracies Revealed During the Analysis of Propagation of Measurement Uncertainty Through a Closed-Loop Fractional-Order Control System. Lecture Notes in Electrical Engineering, RRNR 2018: Advances in Non-Integer Order Calculus and Its Applications, str. 213–226, 559, Springer International Publishing, 2020 r.

18. Józef Wiora. Poziomomierze. ISBN 978-83-7880-688-2, Alicja Wiora: Przemysłowe pomiary wielkości fizycznych i chemicznych, str. 86–93, 843, Politechnika Śląska, 2020 r.

19. Józef Wiora. Konduktometria i amperometria. ISBN 978-83-7880-688-2, Alicja Wiora: Przemysłowe pomiary wielkości fizycznych i chemicznych, str. 106–113, 843, Politechnika Śląska, 2020 r.

20. Józef Wiora. Poziomomierze. ISBN 978-83-7880-688-2, Alicja Wiora: Przemysłowe pomiary wielkości fizycznych i chemicznych, str. 221–223, 843, Politechnika Śląska, 2020 r.

21. Józef Wiora. Konduktometria i amperometria. ISBN 978-83-7880-688-2, Alicja Wiora: Przemysłowe pomiary wielkości fizycznych i chemicznych, str. 227–230, 843, Politechnika Śląska, 2020 r.22. Wynalazek zastrzeżony patentem UPRP nr Pat.234798. Józef Wiora, Alicja Wiora. Układ z elektrodą odniesienia z połączeniem ciekłym do pomiarów elektroanalitycznych podpowierzchniowych i głębinowych. 16.12.2019 r.

23. Józef Wiora, Alicja Wiora. Steady-state errors in closed-loop control systems with fractional-order PID controllers. 11th International Conference on Non-Integer Order Calculus and Its Applications RRNR, Częstochowa (Poland), 12-13.09.2019 r.

24. Zgłoszenie patentowe nr P.430738, EP19189219, US16527083. Maciej Borówka, Artur Kłosowski, Marek Pawełczyk, Andrzej Kozyra, Tomasz Grychowski, Stanisław Wrona, Józef Wiora. Metoda i system sterowania ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją. 30.07.2019 r.25. Alicja Wiora, Józef Wiora. Over one-year long-term laboratory tests of pH electrodes in terms of industrial applications checking stabilities of their parameters and their impact on uncertainties of measurements. Sensors, 18, (12) str. 4102, 2018 r.

26. Józef Wiora, Alicja Wiora. Measurement uncertainty evaluation of results provided by transducers working in control loops. IEEE Xplore. 23rd International Conference on Methods & Models in Automation & Robotics (MMAR), str. 763–767, 2018 r.

27. Józef Wiora, Alicja Wiora. Propagacja niepewności pomiarowych przez układ regulacji automatycznej całkowitego bądź ułamkowego rzędu. Zebranie Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, Kędzierzyn-Koźle, 5.10.2018 r.

28. Józef Wiora, Alicja Wiora. Problems related to the propagation of measurement uncertainties through a closed-loop fractional-order control system. 10th International Conference on Non-Integer Order Calculus and Its Applications, Białystok (Poland), 20-21.09.2018 r.

29. Józef Wiora, Alicja Wiora. Measurement uncertainty calculations for pH value obtained by an ion-selective electrode. Sensors, 18, (6) str. 1915, 2018 r.

30. Józef Wiora, Alicja Wiora. Measurement uncertainty evaluation of results provided by transducers working in control loops. 23rd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR 2018), Miedzyzdroje (Poland), 27–30.08.2018 r.31. Zgłoszenie patentowe UPRP nr P.423032. Józef Wiora, Alicja Wiora. Układ z elektrodą odniesienia z połączeniem ciekłym do pomiarów elektroanalitycznych podpowierzchniowych i głębinowych. 02.10.2017 - Publ.: --.--.20-- r.

32. Karol Jabłoński, Roman Czyba, Tomasz Grychowski, Józef Wiora, Marcin Janik, Natalia Łomnicka, Maciej Galeja. Multirotor platform with sensory head for measurement of selected air parameters. Journal of KONES Powertrain and Transport, 24, (1) str. 179–188, 2017 r.

33. Józef Wiora, Andrzej Kozyra, Alicja Wiora. Towards automation of measurement processes of surface water parameters by a remote-controlled catamaran. Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Technical Sciences, 65, (3) str. 351–360, 2017 r.

34. Józef Wiora, Stanisław Wrona, Marek Pawelczyk. Evaluation of measurement value and uncertainty of sound pressure level difference obtained by active device noise reduction. Measurement, 96, str. 67–75, 2017 r.35. Wynalazek zastrzeżony patentem UPRP nr PAT.225270. Józef Wiora, Andrzej Kozyra. Sposób i układ połączenia czujników jonoselektywnych lub ORP z przyrządem pomiarowym łączem bezprzewodowym, zwłaszcza w układach pomiaru stężeń jonów i potencjału redoks (ORP). 05.10.2016 r.

36. Marcin Michalski, Józef Wiora. Możliwość zastosowania technologii Internetu rzeczy w przetwornikach pehametrycznych. Automatyka, Elektryka, Zakłócenia, 7, (4) str. 184–201, 2016 r.

→ Pobierz pdf

37. Józef Wiora, Andrzej Kozyra, Alicja Wiora. A weighted method for reducing measurement uncertainty below that which results from maximum permissible error. Measurement Science and Technology, 27, (3) str. 035007, 2016 r.

38. Józef Wiora. Problems and risks occurred during uncertainty evaluation of a quantity calculated from correlated parameters: a case study of pH measurement. Accreditation and Quality Assurance, 21, (1) str. 33–39, 2016 r.

39. Andrzej Kozyra, Sebastian Patałąg, Alicja Wiora, Józef Wiora. Szacowanie stężenia promieniotwórczego radonu i jego pochodnych. Prace Komisji Naukowych PAN — Oddział w Katowicach, (39–40) str. Dodatek 21–22, 2016 r.40. Józef Wiora. Problemy metrologiczne związane z elektrochemicznymi pomiarami składu cieczy. Seminarium Instytutu Automatyki, Gliwice, 10.11.2015 r.

41. Józef Wiora, Dariusz Grabowski, Alicja Wiora, Andrzej Kozyra. Application of artificial neural networks for modelling of Nicolsky-Eisenman equation and determination of ion activities in mixtures. Advances in Intelligent Systems and Computing, Intelligent Systems’2014, str. 727-738, 322, 2015 r.

42. Józef Wiora. Uncertainty evaluation of pH measured using potentiometric method. Advances in Intelligent Systems and Computing, Intelligent Systems’2014, str. 523-531, 323, 2015 r.43. Józef Wiora, Dariusz Grabowski, Alicja Wiora, Andrzej Kozyra. Application of artificial neural networks for modelling of Nicolsky-Eisenman equation and determination of ion activities in mixtures. 7th IEEE International Conference on Intelligent Systems IS’14, Warszawa, 24-26.09.2014 r.

44. Józef Wiora. Uncertainty evaluation of pH measured using potentiometric method. 7th IEEE International Conference on Intelligent Systems IS’14, Warszawa, 24-26.09.2014 r.

45. Józef Wiora. Improvement of measurement results based on scattered data in cases where averaging is ineffective. Sensors and Actuators B: Chemical, 201, str. 475-481, 2014 r.

46. Józef Wiora. Rozdz. 8. Pomiary oscyloskopem cyfrowym, w: Laboratorium Podstaw Miernictwa (red. D. Buchczik, S. Waluś). , Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014 r. ISBN: 978-83-7880-163-4

47. Andrzej Kozyra, Adrian Hamczyk, Alicja Wiora, Józef Wiora,. Pływająca platforma do pomiarów środowiskowych. Prace Komisji Naukowych PAN — Oddział w Katowicach, (36/38) 2014 r.

48. Andrzej Kozyra, Alicja Wiora, Józef Wiora,. Szacowanie niepewności wieloskładnikowego pomiaru potencjometrycznego wykonywanego jonometrem ADDA2.. Prace Komisji Naukowych PAN — Oddział w Katowicach, (36/38) 2014 r.

49. Józef Wiora. Zastosowanie algorytmu IRLS do wyznaczania średniej ważonej przebiegu zakłóconego szumem impulsowym. Prace Komisji Naukowych PAN — Oddział w Katowicach, (36/38) 2014 r.

50. Józef Wiora. Czym jest metoda Combined measurements?. Prace Komisji Naukowych PAN — Oddział w Katowicach, (36/38) 2014 r.

51. Józef Wiora. Automatyzacja procesu kalibracji elektrod jonoselektywnych. Prace Komisji Naukowych PAN — Oddział w Katowicach, (36/38) 2014 r.52. Zgłoszenie patentowe UPRP nr P.402810. Józef Wiora, Andrzej Kozyra. Sposób i układ połączenia czujników jonoselektywnych lub ORP z przyrządem pomiarowym łączem bezprzewodowym, zwłaszcza w układach pomiaru stężeń jonów i potencjału redoks (ORP). 18.02.2013 - Publ.: 1.09.2014 r.

53. Józef Wiora. Zastosowanie algorytmu IRLS do wyznaczania średniej ważonej przebiegu zakłóconego szumem impulsowym. Zebranie Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, Częstochowa, 15.11.2013 r.

54. Józef Wiora, Andrzej Kozyra, Alicja Wiora. Czym jest metoda Combined measurements?. Zebranie Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, Gliwice, 28.06.2013 r.

55. Józef Wiora, Andrzej Kozyra, Alicja Wiora. Comments on "Combined measurements - A way to improve the measurement accuracy of an additive quantity" by R. Siuda and A. Grabowski. Measurement, 46, (7) str. 2259–2261, 2013 r.

56. Wojciech Błotnicki, Józef Wiora, Stanisław Waluś. Przepływomierz znacznikowy z czujnikiem konduktometrzycznym (po angielsku). Przegląd Elektrotechniczny, 03a, str. 293-297, 2013 r.57. Andrzej Kozyra, Adrian Hamczyk, Alicja Wiora, Józef Wiora,. Pływająca platforma do pomiarów środowiskowych. Zebranie Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, Gliwice, 30.11.2012 r.

58. Andrzej Kozyra, Józef Wiora, Alicja Wiora. Calibration of potentiometric sensor arrays with a reduced number of standards. Talanta, 98, str. 28-33, 2012 r.

59. Alicja Wiora, Andrzej Kozyra, Józef Wiora. Kalibracja elektrod jonoselektywnych za pomocą zredukowanej liczby wzorców. Seminarium Instytutu Automatyki, Gliwice, 26.03.2012 r.60. Józef Wiora, Alicja Wiora, Andrzej Kozyra. Automatyzacja procesu kalibracji elektrod jonoselektywnych. Zebranie Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, Częstochowa, 09.12.2011 r.

61. Józef Wiora. Errors in Potentiometric Measurements. (po angielsku). , str. 156, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011 r. ISBN: 978-3-8443-8300-3

62. Andrzej Kozyra, Alicja Wiora, Józef Wiora. Szacowanie niepewności wieloskładnikowego pomiaru potencjometrycznego. Zebranie Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, Gliwice, 29.06.2011 r.

63. Alicja Wiora, Józef Wiora, Andrzej Kozyra. Dydaktyka pomiarów przewodności roztworów. Prace Komisji Naukowych PAN — Oddział w Katowicach, (34-35) str. 249--250, 2011 r.

64. Józef Wiora, Andrzej Kozyra, Alicja Wiora. Inny sposób kalibracji elektrod jonoselektywnych. Prace Komisji Naukowych PAN — Oddział w Katowicach, (34-35) str. 232--235, 2011 r.

65. Andrzej Kozyra, Alicja Wiora, Józef Wiora. Jonometr umożliwiający wykonywanie pomiarów wieloskładnikowych. Prace Komisji Naukowych PAN — Oddział w Katowicach, (34-35) str. 206--208, 2011 r.66. Alicja Wiora, Józef Wiora, Andrzej Kozyra. Dydaktyka pomiarów przewodności roztworów. Zebranie Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, Gliwice, 26.11.2010 r.

67. Józef Wiora. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do szacowania niepewności metodą Monte Carlo na przykładzie elektrod jonoselektywnych. VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej, str. 211, Kraków, 04-09.07.2010 r.

68. Józef Wiora, Dawid Sawielew, Alicja Wiora, Andrzej Kozyra. Wpływ modelu współczynnika aktywności na wieloskładnikowy potencjometryczny pomiar stężenia jonów. VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej, str. 227, Kraków, 04-09.07.2010 r.

69. Józef Wiora, Wojciech Błotnicki, Alicja Wiora, Rafał Kleszczewski. Zastosowanie pomiaru konduktometrycznego do określenia wielkości przepływu metodą znacznikową. VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej, str. 438, Kraków, 04-09.07.2010 r.70. Alicja Wiora, Józef Wiora, Andrzej Kozyra, Tomasz Grychowski. Koncepcja domowego urządzenia do monitorowania stanu zdrowia pacjenta. Prace Komisji Naukowych PAN — Oddział w Katowicach, (33) str. 133--136, 2009 r.

71. Józef Wiora, Andrzej Kozyra, Alicja Wiora. Inny sposób kalibracji elektrod jonoselektywnych. Zebranie Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, Częstochowa, 27.11.2009 r.

72. Andrzej Kozyra, Józef Wiora, Alicja Wiora. Jonometr umożliwiający wykonywanie pomiarów wieloskładnikowych. Zebranie Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, Opole, 19.06.2009 r.73. Józef Wiora. Inny sposób kalibracji elektrod jonoselektywnych. Referat przeglądowy. Seminarium Instytutu Automatyki, Gliwice, 09.12.2008 r.

74. Alicja Wiora, Józef Wiora, Andrzej Kozyra, Tomasz Grychowski. Koncepcja domowego urządzenia do monitorowania stanu zdrowia pacjenta. Zebranie Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, Gliwice, 05.12.2008 r.

75. Alicja Wiora, Józef Wiora, Przemysław Pacak. Zmniejszanie błędu dynamicznego elektrod jonoselektywnych poprzez programową predykcję wartości końcowej potencjału. Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka, 1, (205) str. 133--143, 2008 r.

76. Józef Wiora, Alicja Wiora. Porównanie wyników analitycznego i symulacyjnego szacowania niepewności na przykładzie pomiaru stężenia jonów metodą potencjometryczną. Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka, 1, (205) str. 145--155, 2008 r.

77. Alicja Wiora, Adam Klaczyński, Józef Wiora, Andrzej Kozyra. Realizacja skokowej zmiany aktywności jonów na membranie jonoselektywnej z wykorzystaniem elektrozaworów. Elektronika, (6) str. 142--144, 2008 r.

78. Andrzej Kozyra, Alicja Wiora, Józef Wiora. Szacowanie niepewności w pomiarach potencjometrycznych. Prace Komisji Naukowych PAN — Oddział w Katowicach, (32) str. 109--112, 2008 r.

79. Józef Wiora. O niepewnościach stężenia wzorców stosowanych podczas kalibracji potencjometrycznych elektrod jonoselektywnych. PAK, (5) str. 318--321, 2008 r.


80. Andrzej Kozyra, Alicja Wiora, Józef Wiora. Szacowanie niepewności w pomiarach potencjometrycznych. Polska Akademia Nauk, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Katowice 2007 r.

81. Józef Wiora. Charakterystyka błędów pomiarowych spowodowanych uproszczeniem modeli zjawisk fizykochemicznych w wieloskładnikowych pomiarach potencjometrycznych. Prace Komisji Naukowych PAN — Oddział w Katowicach, (31/2006) str. 100--102, 2007 r.

82. Józef Wiora, Alicja Wiora. Propagacja niepewności potencjometrycznego pomiaru stężenia jonów w mieszaninie wieloskładnikowej. IV Sympozjum nt. Metrologiczne właściwości programowalnych przetworników pomiarowych, Gliwice, 19--20.11.2007 r.

83. Józef Wiora. Symulacyjny sposób wyznaczania niepewności parametrów kalibracyjnych potencjometrycznych elektrod jonoselektywnych. IV Sympozjum nt. Metrologiczne właściwości programowalnych przetworników pomiarowych, Gliwice, 19--20.11.2007 r.

84. Alicja Wiora, Józef Wiora, Przemysław Pacak. Zmniejszanie błędu dynamicznego elektrod jonoselektywnych poprzez programową predykcję wartości ustalonej. IV Sympozjum nt. Metrologiczne właściwości programowalnych przetworników pomiarowych, Gliwice, 19--20.11.2007 r.

85. Andrzej Kozyra, Alicja Wiora, Józef Wiora. Szacowanie niepewności w pomiarach potencjometrycznych. Zebranie Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, Opole, 20.04.2007 r.86. Józef Wiora. Charakterystyka błędów pomiarowych spowodowanych uproszczeniem modeli zjawisk fizykochemicznych w wieloskładnikowych pomiarach potencjometrycznych. Zebranie Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, Gliwice, 8.12.2006 r.

87. Józef Wiora, Alicja Wiora. A system allowing for the automatic determination of the characteristic shapes of ion-selective electrodes. Proceedings of SPIE, Optoelectronic and Electronic Sensors VI, ed. Tadeusz Pisarkiewicz, 6348, Zakopane, 2006 r.

88. Alicja Wiora, Józef Wiora, Andrzej Kozyra. Dynamic models of ion-selective electrodes and their interface electronics. Metrology and Measurement Systems, XIII, (4) str. 421--432, 2006 r.


89. Józef Wiora. Charakterystyka błędów pomiarowych spowodowanych uproszczeniem modeli zjawisk fizykochemicznych w wieloskładnikowych pomiarach potencjometrycznych (po angielsku). Rozprawa doktorska, Politechnika Śląska. Instytut Automatyki, Gliwice, 02.2006 r.

90. Alicja Wiora, Józef Wiora. Właściwości dynamiczne elektrod jonoselektywnych. IX Konferencja Naukowa Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne, str. 255--258, Zakopane, 19--22.06.2006 r.

91. Józef Wiora, Alicja Wiora. System umożliwiający automatyczne wyznaczanie charakterystyk elektrod jonoselektywnych. IX Konferencja Naukowa Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne, str. 259--262, Zakopane, 19--22.06.2006 r.92. Alicja Wiora, Józef Wiora. Badanie modeli dynamicznych dla elektrod jonoselektywnych o różnych rodzajach membran. VII Polska Konferencja Chemii Analitycznej, str. 424, Toruń, 3--7.07.2005 r.

93. Józef Wiora, Andrzej Krzon, Alicja Wiora. Porównanie modelu Nikolskiego-Eisenmana z modelem potencjału na granicy faz opisujacych potencjometryczny pomiar wieloskładnikowy. VII Polska Konferencja Chemii Analitycznej, str. 425, Toruń, 3--7.07.2005 r.

94. Józef Wiora, Alicja Wiora, Andrzej Kozyra. Niepewność pomiarowa współczynnika aktywności oraz jej wpływ na potencjometryczny pomiar jonoselektywny. VII Polska Konferencja Chemii Analitycznej, str. 426, Toruń, 3--7.07.2005 r.

95. Józef Wiora, Alicja Wiora, Andrzej Kozyra. Stanowisko pomiarowe do wyznaczania wartości parametrów dynamicznych elektrod jonoselektywnych. V Sympozjum nt. Pomiarów Dynamicznych, str. 171--178, Szczyrk, 7--8.11.2005 r.

96. Alicja Wiora, Józef Wiora. Wykorzystanie teorii sterowania do modelowania własności dynamicznych elektrod jonoselektywnych. V Sympozjum nt. Pomiarów Dynamicznych, str. 179--186, Szczyrk, 7--8.11.2005 r.97. Alicja Wiora, Andrzej Kozyra, Józef Wiora. Celka pomiarowa do badania dynamiki elektrod jonoselektywnych. Materiały VIII Konferencji Naukowej Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne, str. 157--160, Wrocław, 27--30.06.2004 r.

98. Józef Wiora. Rola współczynników wagowych w procesie optymalizacji parametrów kalibracyjnych elektrod jonoselektywnych. Materiały Kongresu Metrologii KM2004, str. 653--656, Wrocław, 6--9.09.2004 r.

99. Andrzej Kozyra, Alicja Wiora, Józef Wiora. Ocena uproszczonej procedury kalibracji parametrów elektrod jonoselektywnych wykonywanych na potrzeby pomiarów wieloskładnikowych. Materiały Kongresu Metrologii KM2004, str. 101--104, Wrocław, 6--9.09.2004 r.

 

zaktualizowano: 23.05.2024