pol eng szl ger
teaching
SI
Informacje dotyczące prowadzonych zajęć dydaktycznych


Mój rozkład zajęć

Przedmioty prowadzone w semestrze zimowym 2023/2024
Systemy mikroprocesorowe - w., sem. 5 S1 AiR, 20h
 • Wprowadzenie to techniki mikroprocesorowej.
 • Elektroniczne ujęcie uP, asembler.
 • Rejestry.
 • Porty równoległe i szeregowe.
 • Porty szeregowe, przetwarzanie analogowo-cyfrowe, liczniki.
 • Przerwania.
 • Systemy wbudowane.
 • Tryby oszczędzania energii i przykłady uC.
 • Klastry komputerowe.
 • Test zaliczeniowy.
Systemy mikroprocesorowe - lab., sem. 5 S1 AiR, 18h
 • Prezentacja biznesowa systemu mikroprocesorowego.
Projekt Inżynierski - proj., sem. 7 S1 AiR
 • Wykrywacz przewodów.
 • Energooszczędny moduł pomiaru wielkości meteorologicznych wraz z bramą pomiędzy łączem bezprzewodowym a Ethernetem.
 • Stanowisko do testowania algorytmów stabilizacji położenia kuli na platformie.
 • Analizator gestów dla graczy.
 • Moduł do pomiaru wilgotności makulatury.
 • Moduł pomiaru temperatury w pomieszczeniu kompatybilny z Home Assistant.


Przedmioty prowadzone w semestrze zimowym 2022/2023
Projekt Inżynierski - proj., sem. 7 S1 AiR
 • Monitor napięcia DC.
 • Dalmierz laserowy o zakresie 10 cm.
 • Urządzenie określające natężenie ruchu ulicznego.
 • Waga do pomiarów w terenie.
 • Energooszczędna bezprzewodowa głowica do regulacji temperatury grzejnika płytowego.
 • Instalacja przepływomierza.
 • Budowa stanowiska laboratoryjnego do sprawdzania i kalibracji przepływomierzy.


Przedmioty prowadzone w semestrze zimowym 2020/2021
Projekt Inżynierski - proj., sem. 7 S1 AiR
 • System do monitorowania i sterowania akwarium za pomocą Home Assistant.
 • Ładowarka survivalowa.
 • Stacja pogodowa.
 • Energooszczędny przylgowy bezprzewodowy przetwornik pomiaru temperatury grzejnika płytowego.
 • Energooszczędna bezprzewodowa głowica do regulacji temperatury grzejnika płytowego.
 • Instalacja przepływomierza.
 • Budowa stanowiska laboratoryjnego do sprawdzania i kalibracji przepływomierzy.


Przedmioty prowadzone w semestrze zimowym 2019/2020
Projekt Inżynierski - proj., sem. 7 S1 AiR
 • Inteligentny przetwornik pomiarowy.
 • Bezprzewodowy wyłącznik światła.
 • Programowalny bezprzewodowy wyłącznik czasowy.
 • Bezprzewodowy moduł regulacji rozszczelnienia okna.
 • Wózek jezdny do odkurzacza mobilnego.


Przedmioty prowadzone w semestrze letnim 2018/2019
Miernictwo Przemysłowe - w., EiT S2 sem. 3 AE - 15h
 1. Organizacja zajęć, wprowadzenie do pomiarów przemysłowych, czujnik a przetwornik pomiarowy, przetwornik inteligentny, standardy transmisji danych analogowe i cyfrowe, model ISO/OSI, rodzaje ochrony (IP), oznaczenia iskrobezpieczeństwa, podstawowe pojęcia z niezawodności. Diagram P&ID – podstawy rysunku technicznego i znaczenie symboli. Pomiar natężenia dźwięku.
 2. Pomiary natężenia oświetlenia. Przetworniki rezystancyjne: temperatury metalowe i termistory, położenia, wysokości słupa cieczy, tensometryczne, wilgotności, oświetlenia, konduktometryczne, poziomu, przewodności cieplnej (w tym przepływu). Marketing przetworników pomiarowych.
 3. Normalizacja badań przetworników pomiarowych (EN 61298). Przetworniki indukcyjne: magnetometry, pomiar prądu, hallotrony, prądnice tachometryczne, selsyny i resolwery, enkodery magnetyczne (induktosyn), przetworniki zbliżeniowe (LVDT). Przetworniki pojemnościowe: położenia i kąta, dotykowe.
 4. Przetworniki optyczne inkrementacyjne i triangulacyjne Przetworniki ultradźwiękowe: podstawy fizyczne, budowa, metody pomiaru; pomiar osadów, przepływu (czas przelotu, dopplerowski, wirowy, kanały otawarte). Przetworniki radarowe: budowa, pasma, metody pomiaru, właściwości materii; pomiar poziomu. Szacowanie niepewności pomiarowych.
 5. Poziom gotowości technologicznej TLR produktu. Spektroskopia promieniowania elektromagnetycznego: absorpcyjna IR, VIS, UV – budowa, zasada działania, obszar zastosowań. Spektrometria mass: podstawy, techniki jonizacji, analizatory mas, detektory, zastosowania. Pirometria i termowizja.
 6. Test zaliczeniowy.
Inteligentne przetworniki pomiarowe - w., sem. 1 S2 AiR, gr. SP – 10h
Podstawy miernictwa - ćw., AiR S1 sem. 4 gr. 1–5 – 64h
 1. Istota pomiaru. Rozkłady prawdopodobieństwa. Obliczanie poziomu ufności.
 2. Wyznaczanie przedziału ufności. Terminy metrologiczne, błędy - VIM. Określanie błędu pomiaru.
 3. Błędy systematyczne i przypadkowe. Wpływ przyrządu pomiarowego na wartość mierzoną. Metoda Thewenina. Klasa przyrządu analogowego. Test 1.
 4. Błąd dopuszczalny przyrządu analogowego i cyfrowego. Definicje niepewności pomiarowych. Wyznaczanie niepewności dla pomiaru z miernikiem analogowym.
 5. Propagacja niepewności. Uproszczony sposób wyznaczania niepewności złożonej dla sumy i iloczynu. Test 2.
 6. Wyznaczanie niepewności mocy - szacowanie niepewności Typu A i B, propagacja. Właściwości i błędy przetwornika A/C.
 7. Właściwości i błędy przetwornika C/A. Dokumentacja techniczna przetworników. Test 3.
 8. Laboratoria pomiarow w IA. Test 4.


Przedmioty prowadzone w semestrze zimowym 2018/2019
Inteligentne przetworniki pomiarowe - w., sem. 2 S2 AiR, gr. SP – 10h
Projekt Inżynierski - proj., sem. 7 S1 AiR – 23h
 • Pomiar temperatur w strumieniu powietrza.
 • System do badania ogniw słonecznych.
 • Czujnik CO z interfejsem przemysłowym.
 • System kontrolno-pomiarowy do karmienia zwierząt.
 • Analizator sygnałów IR pilotów.

Przedmioty prowadzone w semestrze letnim 2017/2018
Miernictwo Przemysłowe - w., EiT S2 sem. 3 AE - 15h
 1. Organizacja zajęć, wprowadzenie do pomiarów przemysłowych, czujnik a przetwornik pomiarowy, przetwornik inteligentny, standardy transmisji danych analogowe i cyfrowe, model ISO/OSI, rodzaje ochrony (IP), oznaczenia iskrobezpieczeństwa, podstawowe pojęcia z niezawodności. Interfejs sensor - układ pomiarowy, wzmacniacz operacyjny i pomiarowy. Interfejs: przetwornik C/U, oświetlenie/U, źródła prądowe, układy mostkowe. Diagram P&ID – podstawy rysunku technicznego i znaczenie symboli. Pomiary natężenia oświetlenia. Pomiar natężenia dźwięku.
 2. Przetworniki rezystancyjne: temperatury metalowe i termistory, położenia, wysokości słupa cieczy, tensometryczne, wilgotności, oświetlenia, konduktometryczne, poziomu, przewodności cieplnej (w tym przepływu). Marketing przetworników pomiarowych.
 3. Normalizacja badań przetworników pomiarowych (EN 61298). Przetworniki indukcyjne: magnetometry, pomiar prądu, hallotrony, prądnice tachometryczne, selsyny i resolwery, enkodery magnetyczne (induktosyn), przetworniki zbliżeniowe (LVDT). Przetworniki pojemnościowe: położenia i kąta, dotykowe. Przetworniki optyczne inkrementacyjne i triangulacyjne
 4. Przetworniki ultradźwiękowe: podstawy fizyczne, budowa, metody pomiaru; pomiar osadów, przepływu (czas przelotu, dopplerowski, wirowy, kanały otawarte). Przetworniki radarowe: budowa, pasma, metody pomiaru, właściwości materii; pomiar poziomu.
 5. Poziom gotowości technologicznej TLR produktu. Spektroskopia promieniowania elektromagnetycznego: absorpcyjna IR, VIS, UV – budowa, zasada działania, obszar zastosowań. Spektrometria mass: podstawy, techniki jonizacji, analizatory mas, detektory, zastosowania. Pirometria i termowizja.
 6. Test zaliczeniowy.
Industrial Measurements - w., Makro S1 sem. 6 Au – 2h
 • Photometry, Measurements of illuminance; Noise level measurements; Industrial analysis (Possibilities of industrial process controls, Types of instrumental methods, Spectroscopic methods - electromagnetic spectroscopy, Mass spectrometry)
Podstawy miernictwa - ćw., AiR S1 sem. 4 gr. 1–5 – 64h
 1. Istota pomiaru. Rozkłady prawdopodobieństwa. Obliczanie poziomu ufności.
 2. Wyznaczanie przedziału ufności. Terminy metrologiczne, błędy - VIM. Określanie błędu pomiaru.
 3. Błędy systematyczne i przypadkowe. Wpływ przyrządu pomiarowego na wartość mierzoną. Metoda Thewenina. Klasa przyrządu analogowego. Test 1.
 4. Błąd dopuszczalny przyrządu analogowego i cyfrowego. Definicje niepewności pomiarowych. Wyznaczanie niepewności dla pomiaru z miernikiem analogowym.
 5. Propagacja niepewności. Uproszczony sposób wyznaczania niepewności złożonej dla sumy i iloczynu. Test 2.
 6. Wyznaczanie niepewności mocy - szacowanie niepewności Typu A i B, propagacja. Właściwości i błędy przetwornika A/C.
 7. Właściwości i błędy przetwornika C/A. Dokumentacja techniczna przetworników. Test 3.
 8. Laboratoria pomiarow w IA. Test 4.
Miernictwo Przemysłowe - lab., EiT S2 sem. 3 AE - 10h
 • Pomiary przepływów.
 • Pomiary elektrochemiczne.
 • Pomiary chromatograficzne.
Measurement Systems - lab., Macro S1 sem. 4 gr. 2 – 8h
 • Data acquisition (DAQ);
 • Dual slope AD converter (DSAD);
 • AC voltage measurements (AC);
Industrial Measurement - lab., Macro S1 sem. 6 Au – 10h
 • Level Measurements;
 • Open channel flow measurements;
 • Conductometry.
Sterowniki w Systemach Pomiarowych - lab., AiR S2 sem. 3 SP - 15h
 • Badanie dokładności modułu analogowego SM334;
 • Pomiar temperatury czujnikiem z Pt100 za pomocą sterownika PLC.


Przedmioty prowadzone w semestrze zimowym 2017/2018
Inteligentne przetworniki pomiarowe - w., sem. 2 S2 AiR, gr. SP – 30h
 1. Wprowadzenie; Test kompetencji; Miejsce i rola przetwornika pomiarowego (PP) w systemie pomiarowym. Wymagania stawiane przetwornikom pomiarowym. Elementy składowe przetwornika. Sensor, przetwornik pomiarowy konwencjonalny, przetwornik inteligentny (smart) (IPP), Sensor – transducer – transmitter. PP w systemach hierarchicznych z magistralami obiektowymi.
 2. Normy EN związane z wymaganiami, badaniami i oceną przetworników pomiarowych. Metodyka badań PP według PN-EN. Omówienie normy PN-EN 60770: Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania procesami przemysłowymi. -1 Metody wyznaczania właściwości, -2, Metody badań i procedury, -3 Metody oceny przetworników inteligentnych
 3. Omówienie wyników testu kompetencji. Normalizacja czynności związanych z wyznaczaniem właściwości: PN-EN 61298-1 Postanowienia ogólne, -2 Badania w warunkach odniesienia, -3 Badanie oddziaływania wielkości wpływających, -4 Zawartość sprawozdania z badań.
 4. Możliwości zastosowania komputerów jednopłytkowych (KJP) w IPP: charakterystyka KJP; Arduino;
 5. Zastosowanie mikrokontrolerów w przetwornikach inteligentnych: mikroprocesory ogólnego przeznaczenia i mikrokontrolery specjalizowane.
 6. Układy elektroniczne stosowane w przetwornikach pomiarowych. Układy kondycjonowania sygnałów w PP z czujnikami pomiarowymi rezystancyjnymi, pojemnościowymi, mostkowymi. Dostępne elementy i ich charakterystyki. Przetwarzanie A/C w przetwornikach inteligentnych, przetworniki na częstotliwość i inne. Problem zakłóceń wspólnych. Gotowe elementy i ich parametry.
 7. Soft (software, virtual) sensors.
 8. Przetworniki ultradźwiękowe.
 9. Przetworniki radarowe.
 10. P&ID – Schemat orurowania i oprzyrządowania.
 11. Przetworniki rezystancyjne: temperatury metalowe (RTD), termistory (NTC, PTC); przemieszczenia liniowe i kątowe, taśmy rezystancyjne, konduktormetry
 12. Przetworniki rezystancyjne: konduktancyjne wyłączniki poziomu, detektory przewodności cieplnej, anemometry termiczne, termiczne przepływomierze masowe
 13. Przetworniki pojemnościowe: układy pomiarowe na OpAmp, multiwibratory, mostki, SC; Zasada działania sensora; Zastosowania: czujniki zbliżeniowe, suwmiarka, wilgotnościomierze, siłomierze, akcelerometry, poziomomierze.
 14. Przetworniki magnetyczne: magnetometry, prądnice tachometryczne, induktosyn, czunkiki zbliżeniowe.
 15. Test końcowy.
Inteligentne Przetworniki Pomiarowe - proj., sem. 2 S2 AiR, gr. SP – 30h
 • Pomiar wilgoci i wilgotności.
 • Czujnik tlenku węgla z kompensacją temperatury i wilgotności.
 • Robot mobilny sterowany przez bluetooth z pomiarem prędkości.
 • Bezprzewodowy czujnik temperatury kotła c.o..
 • Pomiar żywotności baterii.
 • Analizator ilościowej zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.
 • Pomiar stężenia gazów łatwopalnych w powietrzu z komunikacją Meter-Bus.
 • Przetwornik pomiarowy z komunikacją Modbus.
Projekt Inżynierski - proj., sem. 7 S1 AiR – 23h
 • Opracowanie przemysłowego przetwornika pomiarowego do monitorowania wybranej wielkości.
 • Program do wizualizacji zmian i archiwizacji danych z zewnętrznego przetwornika pomiarowego na urządzenie z Androidem.
 • Opracowanie domowego przetwornika pomiarowego monitorującego kilka wybranych wielkości.
 • Stanowisko pomiarowe do badania efektywności generatora termoelektrycznego (TEG).
 • Autonomiczny system do ciągłego monitorowania nasłonecznienia.
Systemy Mikroprocesorowe - proj., sem. 5 S1 AiR gr. 1 i 4 – 41h
 • Samochodowy system sterowania z obsługą poprzez bluetooth.
 • Sterowanie systemem wentylacyjnym.
 • Multi-efekt gitarowy.
 • Ploter 2D.
 • Gra telewizyjna PONG.
 • Układ zdalnego sterowania modelu samolotu.
 • Ultradźwiękowy miernik odległości.
 • Robot mobilny typu Line Follower.
 • SMart Szklarnia.
 • Automatyczne działko strażnicze.
 • Sterownik świateł drogowych.
 • Inteligentny domek letniskowy.
 • Oprogramowanie do sterowania sejfem.

Przedmioty prowadzone w semestrze letnim 2016/2017
Miernictwo Przemysłowe - w., EiT S2 sem. 3 AE - 15h
 1. Organizacja zajęć, wprowadzenie do pomiarów przemysłowych, czujnik a przetwornik pomiarowy, przetwornik inteligentny, standardy transmisji danych analogowe i cyfrowe, model ISO/OSI, rodzaje ochrony (IP), oznaczenia iskrobezpieczeństwa, podstawowe pojęcia z niezawodności. Interfejs sensor - układ pomiarowy, wzmacniacz operacyjny i pomiarowy. Interfejs: przetwornik C/U, oświetlenie/U, źródła prądowe, układy mostkowe. Diagram P&ID – podstawy rysunku technicznego i znaczenie symboli. Pomiary natężenia oświetlenia. Pomiar natężenia dźwięku.
 2. Przetworniki rezystancyjne: temperatury metalowe i termistory, położenia, wysokości słupa cieczy, tensometryczne, wilgotności, oświetlenia, konduktometryczne, poziomu, przewodności cieplnej (w tym przepływu). Marketing przetworników pomiarowych.
 3. Normalizacja badań przetworników pomiarowych (EN 61298). Przetworniki indukcyjne: magnetometry, pomiar prądu, hallotrony, prądnice tachometryczne, selsyny i resolwery, enkodery magnetyczne (induktosyn), przetworniki zbliżeniowe (LVDT). Przetworniki pojemnościowe: położenia i kąta, dotykowe. Przetworniki optyczne inkrementacyjne i triangulacyjne
 4. Przetworniki ultradźwiękowe: podstawy fizyczne, budowa, metody pomiaru; pomiar osadów, przepływu (czas przelotu, dopplerowski, wirowy, kanały otawarte). Przetworniki radarowe: budowa, pasma, metody pomiaru, właściwości materii; pomiar poziomu.
 5. Poziom gotowości technologicznej TLR produktu. Spektroskopia promieniowania elektromagnetycznego: absorpcyjna IR, VIS, UV – budowa, zasada działania, obszar zastosowań. Spektrometria mass: podstawy, techniki jonizacji, analizatory mas, detektory, zastosowania. Pirometria i termowizja.
 6. Test zaliczeniowy.
Industrial Measurements - w., Makro S1 sem. 6 Au – 2h
 • Photometry, Measurements of illuminance; Noise level measurements; Industrial analysis (Possibilities of industrial process controls, Types of instrumental methods, Spectroscopic methods - electromagnetic spectroscopy, Mass spectrometry)
Podstawy miernictwa - ćw., AiR S1 sem. 4 gr. 1–5 – 66h
 1. Istota pomiaru. Rozkłady prawdopodobieństwa. Obliczanie poziomu ufności.
 2. Wyznaczanie przedziału ufności. Terminy metrologiczne, błędy - VIM. Określanie błędu pomiaru.
 3. Błędy systematyczne i przypadkowe. Wpływ przyrządu pomiarowego na wartość mierzoną. Metoda Thewenina. Klasa przyrządu analogowego. Test 1.
 4. Błąd dopuszczalny przyrządu analogowego i cyfrowego. Definicje niepewności pomiarowych. Wyznaczanie niepewności dla pomiaru z miernikiem analogowym.
 5. Propagacja niepewności. Uproszczony sposób wyznaczania niepewności złożonej dla sumy i iloczynu. Test 2.
 6. Wyznaczanie niepewności mocy - szacowanie niepewności Typu A i B, propagacja. Właściwości i błędy przetwornika A/C.
 7. Właściwości i błędy przetwornika C/A. Dokumentacja techniczna przetworników. Test 3.
 8. Laboratoria pomiarow w IA. Test 4.
Miernictwo Przemysłowe - lab., EiT S2 sem. 3 AE - 15h
 • Pomiary przepływów.
 • Pomiary elektrochemiczne.
 • Pomiary chromatograficzne.
Measurement Systems - lab., Macro S1 sem. 4 gr. 2 – 8h
 • Data acquisition (DAQ);
 • Dual slope AD converter (DSAD);
 • AC voltage measurements (AC);
Industrial Measurement - lab., Macro S1 sem. 6 Au – 5h
 • Level Measurements;
 • Open channel flow measurements;
 • Conductometry.
Sterowniki w Systemach Pomiarowych - lab., AiR S2 sem. 3 SP - 15h
 • Badanie dokładności modułu analogowego SM334;
 • Pomiar temperatury czujnikiem z Pt100 za pomocą sterownika PLC.


Przedmioty prowadzone w semestrze zimowym 2016/2017
Inteligentne przetworniki pomiarowe - w., sem. 2 S2 AiR, gr. SP – 30h
 1. Wprowadzenie; Test kompetencji; Miejsce i rola przetwornika pomiarowego (PP) w systemie pomiarowym. Wymagania stawiane przetwornikom pomiarowym. Elementy składowe przetwornika. Sensor, przetwornik pomiarowy konwencjonalny, przetwornik inteligentny (smart) (IPP), Sensor – transducer – transmitter. PP w systemach hierarchicznych z magistralami obiektowymi.
 2. Normy EN związane z wymaganiami, badaniami i oceną przetworników pomiarowych. Metodyka badań PP według PN-EN. Omówienie normy PN-EN 60770: Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania procesami przemysłowymi. -1 Metody wyznaczania właściwości, -2, Metody badań i procedury, -3 Metody oceny przetworników inteligentnych
 3. Omówienie wyników testu kompetencji. Normalizacja czynności związanych z wyznaczaniem właściwości: PN-EN 61298-1 Postanowienia ogólne, -2 Badania w warunkach odniesienia, -3 Badanie oddziaływania wielkości wpływających, -4 Zawartość sprawozdania z badań.
 4. Możliwości zastosowania komputerów jednopłytkowych (KJP) w IPP: charakterystyka KJP; Arduino;
 5. Zastosowanie mikrokontrolerów w przetwornikach inteligentnych: mikroprocesory ogólnego przeznaczenia i mikrokontrolery specjalizowane.
 6. Układy elektroniczne stosowane w przetwornikach pomiarowych. Układy kondycjonowania sygnałów w PP z czujnikami pomiarowymi rezystancyjnymi, pojemnościowymi, mostkowymi. Dostępne elementy i ich charakterystyki. Przetwarzanie A/C w przetwornikach inteligentnych, przetworniki na częstotliwość i inne. Problem zakłóceń wspólnych. Gotowe elementy i ich parametry.
 7. Soft (software, virtual) sensors.
 8. Przetworniki ultradźwiękowe.
 9. Przetworniki radarowe.
 10. P&ID – Schemat orurowania i oprzyrządowania.
 11. Przetworniki rezystancyjne: temperatury metalowe (RTD), termistory (NTC, PTC); przemieszczenia liniowe i kątowe, taśmy rezystancyjne, konduktormetry
 12. Przetworniki rezystancyjne: konduktancyjne wyłączniki poziomu, detektory przewodności cieplnej, anemometry termiczne, termiczne przepływomierze masowe
 13. Przetworniki pojemnościowe: układy pomiarowe na OpAmp, multiwibratory, mostki, SC; Zasada działania sensora; Zastosowania: czujniki zbliżeniowe, suwmiarka, wilgotnościomierze, siłomierze, akcelerometry, poziomomierze.
 14. Przetworniki magnetyczne: magnetometry, prądnice tachometryczne, induktosyn, czunkiki zbliżeniowe.
 15. Test końcowy.
Inteligentne Przetworniki Pomiarowe - proj., sem. 2 S2 AiR, gr. SP – 30h
 • Inteligentny czujnik bezdechu.
 • Wskaźnik-mysz komputerowa.
 • Inteligentny przetwornik pomiarowy do pieca c.o.
 • Badanie przetwornika stężenia alkoholu w powietrzu.
 • Inteligentny przetwornik stężenia tlenku węgla.
 • Badanie czujnika tętna ludzkiego.
 • Inteligentny przetwornik pH-metryczny.
 • Przetwornik pomiarowy z czujnikiem ultradźwiękowym HC-SR04.
Projekt Inżynierski - proj., sem. 7 S1 AiR – 23h
 • Mobilny robot gąsienicowy sterowany za pomocą Bluetooth'a.
 • Zautomatyzowana komora klimatyczna do uprawy roślin.
 • Żyroskopowy system stabilizacji.
 • Sterownik modelarski silnika bezszczotkowego BGM4108-130HS.
 • Analizator stanów logicznych.
 • Miernik stężenia tlenku węgla.

Przedmioty prowadzone w semestrze letnim 2015/2016
Industrial Measurements - w., Makro S1 sem. 6 Au – 2h
 • Photometry, Measurements of illuminance; Noise level measurements; Industrial analysis (Possibilities of industrial process controls, Types of instrumental methods, Spectroscopic methods - electromagnetic spectroscopy, Mass spectrometry)
Podstawy miernictwa - ćw., AiR S1 sem. 4 gr. 1-6 - 90h
 1. Istota pomiaru. Rozkłady prawdopodobieństwa. Obliczanie poziomu ufności.
 2. Wyznaczanie przedziału ufności. Terminy metrologiczne, błędy - VIM. Określanie błędu pomiaru.
 3. Błędy systematyczne i przypadkowe. Wpływ przyrządu pomiarowego na wartość mierzoną. Metoda Thewenina. Klasa przyrządu analogowego. Test 1.
 4. Błąd dopuszczalny przyrządu analogowego i cyfrowego. Definicje niepewności pomiarowych. Wyznaczanie niepewności dla pomiaru z miernikiem analogowym.
 5. Propagacja niepewności. Uproszczony sposób wyznaczania niepewności złożonej dla sumy i iloczynu. Test 2.
 6. Wyznaczanie niepewności mocy - szacowanie niepewności Typu A i B, propagacja. Właściwości i błędy przetwornika A/C.
 7. Właściwości i błędy przetwornika C/A. Dokumentacja techniczna przetworników. Test 3.
 8. Laboratoria pomiarow w IA. Test 4.
Industrial Measurement - lab., Macro S1 sem. 6 Au - 10h
 • Level Measurements;
 • Open channel flow measurements;
 • Conductometry.
Niezawodność i Iskrobezpieczeństwo - lab., AiR S2 sem. 1 SP - 20h
 • Podstawowe struktury niezawodnościowe systemów;
 • Oprogramowanie do analizy niezawodności systemów;
 • Analiza niezawodności systemu -- opis funkcjonalny, założenia niezawodnościowe.
 • Analiza niezawodności systemu -- schematy i grafy niezawodnościowe, obliczenia.
Sterowniki w Systemach Pomiarowych - lab., AiR S2 sem. 3 SP - 15h
 • Badanie dokładności modułu analogowego SM334;
 • Pomiar temperatury czujnikiem z Pt100 za pomocą sterownika PLC.
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych - w, lab, proj

Przedmioty prowadzone w semestrze zimowym 2015/2016
Inteligentne przetworniki pomiarowe - w., sem. 2 S2 AiR, gr. SP
 1. Wprowadzenie; Test kompetencji; Miejsce i rola przetwornika pomiarowego (PP) w systemie pomiarowym. Wymagania stawiane przetwornikom pomiarowym. Elementy składowe przetwornika. Sensor, przetwornik pomiarowy konwencjonalny, przetwornik inteligentny (smart) (IPP), Sensor – transducer – transmitter. PP w systemach hierarchicznych z magistralami obiektowymi.
 2. Normy EN związane z wymaganiami, badaniami i oceną przetworników pomiarowych. Metodyka badań PP według PN-EN. Omówienie normy PN-EN 60770: Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania procesami przemysłowymi. -1 Metody wyznaczania właściwości, -2, Metody badań i procedury, -3 Metody oceny przetworników inteligentnych
 3. Omówienie wyników testu kompetencji. Normalizacja czynności związanych z wyznaczaniem właściwości: PN-EN 61298-1 Postanowienia ogólne, -2 Badania w warunkach odniesienia, -3 Badanie oddziaływania wielkości wpływających, -4 Zawartość sprawozdania z badań.
 4. Możliwości zastosowania komputerów jednopłytkowych (KJP) w IPP: charakterystyka KJP; Arduino;
 5. Zastosowanie mikrokontrolerów w przetwornikach inteligentnych: mikroprocesory ogólnego przeznaczenia i mikrokontrolery specjalizowane.
 6. Układy elektroniczne stosowane w przetwornikach pomiarowych. Układy kondycjonowania sygnałów w PP z czujnikami pomiarowymi rezystancyjnymi, pojemnościowymi, mostkowymi. Dostępne elementy i ich charakterystyki. Przetwarzanie A/C w przetwornikach inteligentnych, przetworniki na częstotliwość i inne. Problem zakłóceń wspólnych. Gotowe elementy i ich parametry.
 7. Soft (software, virtual) sensors.
 8. Przetworniki ultradźwiękowe.
 9. Przetworniki radarowe.
 10. P&ID – Schemat orurowania i oprzyrządowania.
 11. Przetworniki rezystancyjne: temperatury metalowe (RTD), termistory (NTC, PTC); przemieszczenia liniowe i kątowe, taśmy rezystancyjne, konduktormetry
 12. Przetworniki rezystancyjne: konduktancyjne wyłączniki poziomu, detektory przewodności cieplnej, anemometry termiczne, termiczne przepływomierze masowe
 13. Przetworniki pojemnościowe: układy pomiarowe na OpAmp, multiwibratory, mostki, SC; Zasada działania sensora; Zastosowania: czujniki zbliżeniowe, suwmiarka, wilgotnościomierze, siłomierze, akcelerometry, poziomomierze.
 14. Przetworniki magnetyczne: magnetometry, prądnice tachometryczne, induktosyn, czunkiki zbliżeniowe.
 15. Test końcowy.
Sterowanie jakością - lab., sem. 7 S1 gr. 4
Projekt Inżynierski - proj., sem. 7 S1 AiR
 • Michał Konieczny: Alarm motocyklowy z wykorzystaniem modułu GSM.
 • Łukasz Kowalewski: Implementacja protokołu Modbus TCP dla przetwornika pomiarowego.
 • Wojciech Krawczyk: Algorytm skanowania powierzchni za pomocą maszyny CNC.
 • Mateusz Rosół: Stanowisko dydaktyczne do badania belek tensometrycznych.
 • Przemysław Sylwestrzak: System zdalnego monitoringu przepływu wody w gospodarstwie domowym.
Inteligentne Przetworniki Pomiarowe - proj., sem. 2 S2 AiR, gr. SP
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych - w, lab, proj


Przedmioty prowadzone w semestrze letnim 2014/2015
Miernictwo Przemysłowe - w., EiT S2 sem. 3 AE - 10h
 1. Test kompetencji, organizacja zajęć, wprowadzenie do pomiarów przemysłowych, standardy transmisji danych analogowe i cyfrowe, model ISO/OSI, rodzaje ochrony (IP), oznaczenia iskrobezpieczeństwa, podstawowe pojęcia z niezawodności.
 2. (godziny dziekańskie)
 3. (AW) Pomiary przepływu; wielkości fizyczne płynów, niepewności pomiarów, elementy armatury;
 4. (AW) Rotametry. Przepływomierze tachometryczne (turbinowe)
 5. (AW) Przepływomierze elektromagnetyczne, ultradźwiękowe, Coriolisa
 6. (AW) Przepływomierze termiczne (kalorymetryczne) i ze spadkiem ciśnienia, spiętrzające w kanałach otwartych
 7. (AW) Analizatory. Pomiar składu gazu. Pobieranie próbek. Metody analityczne instrumentalne.
 8. (AW) Chromatografia gazowa. Spektrometria masowa.
 9. (AW) Spektrosfotometria w podczerwieni. Czujniki termokonduktometryczne.
 10. (AW) Czujniki termokonduktometryczne c.d. Czuniki tlenu cyrkonowe i magnetyczne.
 11. Interfejs sensor - układ pomiarowy, wzmacniacz operacyjny i pomiarowy. Interfejs: przetwornik C/U, oświetlenie/U, źródła prądowe, układy mostkowe. Pomiar położenia i kąta: prądnice, czujniki indukcyjne, czujniki pojemnościowe, enkodery, resolwery; Czujniki triangulacyjne; Pomiary położenia 3D; czujniki ultradźwiękowe;
 12. Pomiary natężenia oświetlenia. Pomiar natężenia dźwięku. Analiza przemysłowa; Medtody instrumentalne: Konduktometria
 13. Potencjometria - pH, pX, rónanie Nernsta i Nikolskiego-Eisenmana;
 14. IS-FET; Redox, Amperometria, woltamperometria;
 15. Test zaliczeniowy.
Industrial Measurements - w., Makro S1 sem. 6 Au - 2h
 • Photometry, Measurements of illuminance; Noise level measurements; Industrial analysis (Possibilities of industrial process controls, Types of instrumental methods, Spectroscopic methods - electromagnetic spectroscopy, Mass spectrometry)
Podstawy miernictwa - ćw., AiR S1 sem. 4 gr.1-6 - 90h
 1. Istota pomiaru. Rozkłady prawdopodobieństwa. Obliczanie poziomu ufności.
 2. Wyznaczanie przedziału ufności. Terminy metrologiczne, błędy - VIM. Określanie błędu pomiaru.
 3. Błędy systematyczne i przypadkowe. Wpływ przyrządu pomiarowego na wartość mierzoną. Metoda Thewenina. Klasa przyrządu analogowego. Test 1.
 4. Błąd dopuszczalny przyrządu analogowego i cyfrowego. Definicje niepewności pomiarowych. Wyznaczanie niepewności dla pomiaru z miernikiem analogowym.
 5. Propagacja niepewności. Uproszczony sposób wyznaczania niepewności złożonej dla sumy i iloczynu. Test 2.
 6. Wyznaczanie niepewności mocy - szacowanie niepewności Typu A i B, propagacja. Właściwości i błędy przetwornika A/C.
 7. Właściwości i błędy przetwornika C/A. Dokumentacja techniczna przetworników. Test 3.
 8. Laboratoria pomiarow w IA. Test 4.
Miernictwo Przemysłowe - lab., EiT S2 sem. 3 AE - 20h
 • Pomiar strumienia objętości i strumienia masy gazu za pomocą zwężek
 • Badanie przepływomierzy wody
 • Chromatografia
Miernictwo Przemysłowe - lab., AiR S1 sem. 6 gr 4 - 29h
 • Pomiar strumienia objętości i strumienia masy gazu za pomocą zwężek
 • Badanie przepływomierzy wody
 • Chromatografia gazowa
Measurement Systems - lab., Macro S1 sem. 4 gr. 2 - 8h
 • LabVIEW + DAQ (DAQ);
 • Digital to Analog Converters (DAC);
 • Temperature Sensors Calibration (Temp);
Industrial Measurement - lab., Macro S1 sem. 6 Au - 15h
 • Level Measurements;
 • Open channel flow measurements;
 • Conductometry.
Niezawodność i Iskrobezpieczeństwo - lab., AiR S2 sem. 1 SP - 20h
 • Podstawowe struktury niezawodnościowe systemów;
 • Oprogramowanie do analizy niezawodności systemów;
 • Analiza niezawodności systemu -- opis funkcjonalny, założenia niezawodnościowe.
 • Analiza niezawodności systemu -- schematy i grafy niezawodnościowe, obliczenia.
Sterowniki w Systemach Pomiarowych - lab., AiR S2 sem. 3 SP - 15h
 • Badanie dokładności modułu analogowego SM334;
 • Pomiar temperatury czujnikiem z Pt100 za pomocą sterownika PLC.
Automatyzacja badań eksperymentalnych - proj., sem. 3 AiR S2, gr. SP - 5h
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych - w, lab, proj

Przedmioty prowadzone w semestrze zimowym 2014/2015
Inteligentne przetworniki pomiarowe - w., sem. 2 S2 AiR, gr. SP
 1. Wprowadzenie; Sensor, przetwornik pomiarowy, przetwornik inteligentny.
 2. Układy elektroniczne stosowane w przetwornikach pomiarowych.
 3. Zastosowanie mikrokontrolerów w przetwornikach inteligentnych.
 4. Przetworniki ultradźwiękowe.
 5. Przetworniki radarowe.
 6. Przetworniki rezystancyjne: temperatury metalowe (RTD), termistory (NTC, PTC); przemieszczenia liniowe i kątowe.
 7. Przetworniki rezystancyjne: konduktormetry, konduktancyjne czujniki poziomu, taśmy rezystancyjne, detektory przewodności cieplnej.
 8. Przetworniki rezystancyjne: przepływomierze termiczne kalorymetryczne, anemometry, czasu przelotu; tensometry, przetworniki ciśnienia, siły i momentu obrotowego.
 9. Soft (software, virtual) sensors.
 10. Normalizacja, omówienie normy PN-EN 60770-1, -2, -3: Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania procesami przemysłowymi.
 11. Normalizacja czynności związanych z wyznaczaniem właściwości: PN-EN 61298-1 Postanowienia ogólne, -2 Badania w warunkach odniesienia, -3 Badanie oddziaływania wielkości wpływających.
 12. Przetworniki pojemnościowe.
 13. Przetworniki magnetyczne.
 14. Test końcowy. Prezentacja projektów cz.1.
 15. Prezentacja projektów cz.2.
Programowanie obliczeń komputerowych - lab., sem. 1 S1 gr. 1
Sterowanie jakością - lab., sem. 7 S1 gr. 3, 4, 5
Projekt Inżynierski - proj., sem. 7 S1 AiR
 • Beniamin Greger: Pomiar hałasu za pomocą urządzenia ze standardem ZigBee.
 • Krzysztof Majchrowicz: Integracja i rozwój sterownika kotłowni
 • Marcin Michalski: Układ transmisji danych pomiarowych standardem ZigBee.
 • Grzegorz Ochodek: Rejestrator danych. Pomiar wybranych wielkości fizycznych za pomocą układu mikroprocesorowego oraz ich interpretacja za pomocą urządzenia mobilnego.
 • Dawid Pater: Instalacja i uruchomienie przepływomierza wirowego.
Inteligentne Przetworniki Pomiarowe - proj., sem. 2 S2 AiR, gr. SP
Teoria Estymacji - lab., sem. 2 S2 AiR, gr. SP - 2h
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych - w, lab, proj


Przedmioty prowadzone w semestrze letnim 2013/2014
Miernictwo Przemysłowe - w., EiT S2 sem. 3 AE - 10h
 1. Organizacja zajęć, wprowadzenie do pomiarów przemysłowych, standardy transmisji danych analogowe i cyfrowe, rodzaje ochrony (IP), oznaczenia iskrobezpieczeństwa, podstawowe pojęcia z niezawodności, interfejs sensor - układ pomiarowy, wzmacniacz operacyjny i pomiarowy. Model ISO/OSI. Interfejs: przetwornik C/U, oświetlenie/U, źródła prądowe, układy mostkowe.
 2. (AW) Definicje przepływu, lepkości, gęstości; elementy technologiczne, źródła błędów, niepewności;
 3. Pomiary natężenia oświetlenia. Pomiar natężenia dźwięku. Pomiar położenia i kąta: prądnice, czujniki indukcyjne, czujniki pojemnościowe, enkodery, czujniki ultradźwiękowe;
 4. Czujniki radarowe; Resolwery; Czujniki triangulacyjne; Pomiary położenia 3D; Skale temperatur. Pomiary temperatury: czujniki rezystancyjne metalowe.
 5. Pomiary temperatury: czujniki półprzewodnikowe, termoelementy i termostosy, cieczowe, bimetaliczne, manometryczne. Pirometria i termowizja
 6. (AW) Rotametry. Przepływomierze tachometryczne turbinowe, tłokowe, miechowe
 7. (AW) Przepływomierze ultradźwiękowe, elektromagnetyczne, termiczne (kalorymetryczne)
 8. (AW) Przepływomierze Coriolisa, wirowe, zwężki, tarczowe, sondy piętrzące -- rurka Pitota i usredniająca,
 9. (AW) Spektroskopia promieniowania elektromagnetycznego UV, VIS, IR
 10. Spektroskopia c.d.; Spektroskopia mas
 11. (godziny dziekańskie)
 12. Analiza przemysłowa; Medtody instrumentalne: Konduktometria, Potencjometria - pH, pX, rónanie Nernsta i Nikolskiego-Eisenmana;
 13. IS-FET; Redox, Amperometria, woltamperometria; Chromatografia
 14. Analizatory tlenu: magnetyczne, cyrkonowe; Pomiary izotopowe- Pomiary radiometryczne, promieniowanie jonizujące - detektory, zastosowania;
 15. Zaliczenie
Industrial Measurements - w., Makro S1 sem. 6 Au - 2h
 • Photometry, Measurements of illuminance; Noise level measurements; Industrial analysis (Possibilities of industrial process controls, Types of instrumental methods, Spectroscopic methods - electromagnetic spectroscopy, Mass spectrometry)
Podstawy miernictwa - ćw., AiR S1 sem. 4 gr.1-5
Miernictwo Przemysłowe - lab., EiT S2 sem. 3 AE - 18h
 • Pomiar strumienia objętości i strumienia masy gazu za pomocą zwężek
 • Badanie przepływomierzy wody
 • Konduktometria
 • Chromatografia
Miernictwo Przemysłowe - lab., AiR S1 sem. 6 gr 3 i 5 - 20h
 • Pomiar strumienia objętości i strumienia masy gazu za pomocą zwężek
 • Badanie przepływomierzy wody
 • Konduktometria
Measurement Systems - lab., Macro S1 sem. 4 gr. 2 - 9h
 • Flow measurements (Flow);
 • Gas Chromatography (GC);
 • Strain gauges (Str);
Industrial Measurement - lab., Macro S1 sem. 6 Au - 10h
 • Level Measurements;
 • Open channel flow measurements;
 • Conductometry.
Niezawodność i Iskrobezpieczeństwo - lab., AiR S2 sem. 1 SP - 20h
 • Podstawowe struktury niezawodnościowe systemów;
 • Oprogramowanie do analizy niezawodności systemów;
 • Analiza niezawodności systemu -- opis funkcjonalny, założenia niezawodnościowe.
 • Analiza niezawodności systemu -- schematy i grafy niezawodnościowe, obliczenia.
Sterowniki i Sieci Przemyslowe - lab., AiR S1 sem. 6 - 24h
 • Programowanie sterowników Simatic S7-300 (Step7)
Sterowniki w Systemach Pomiarowych - lab., AiR S2 sem. 3 SP - 15h
 • Badanie dokładności pomiaru napięć przez sterownik PLC;
 • Pomiar temperatury czujnikiem z wyjściem PWM (TMP05) za pomocą sterownika PLC.
Automatyzacja badań eksperymentalnych - proj., sem. 3 AiR S2, gr. SP - 4h
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych - w, lab, proj

Przedmioty prowadzone w semestrze zimowym 2013/2014
Inteligentne przetworniki pomiarowe - w., sem. 2 S2 AiR, gr. SP
 1. Sensor, przetwornik pomiarowy, przetwornik inteligentny
 2. Układy elektroniczne stosowane w przetwornikach pomiarowych
 3. Przetworniki ultradźwiękowe
 4. Przetworniki radarowe
 5. Software sensors
 6. Przetworniki rezystancyjne
 7. Normalizacja czynności związanych z wyznaczaniem cech przetworników
 8. Zastosowanie mikrokontrolerów w przetwornikach inteligentnych
Programowanie obliczeń komputerowych - lab., sem. 1 S1 gr. 1
Sterowanie jakością - lab., sem. 7 S1 gr. 5
Projekt Inżynierski - proj., sem. 7 S1 AiR
 • Moduł wykonawczy regulatora kotłowni
 • Modem HART/USB
 • Instalacja i uruchomienie przepływomierza powietrza
 • Bezprzewodowy pomiar napięcia za pomocą transmisji ZigBee i układu ATZB-24
 • Modernizacja robota analitycznego
Inteligentne Przetworniki Pomiarowe - proj., sem. 2 S2 AiR, gr. SP
 • Inteligentny przetwornik oceniający pozycję szachową
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych - w, lab


Przedmioty prowadzone w semestrze letnim 2012/2013
Miernictwo Przemysłowe - w., sem. 3 EiT S2
 1. Organizacja zajęć, wprowadzenie do pomiarów przemysłowych, standardy transmisji danych analogowe i cyfrowe, rodzaje ochrony (IP), oznaczenia iskrobezpieczeństwa, podstawowe pojęcia z niezawodności, interfejs sensor - układ pomiarowy, wzmacniacz operacyjny i pomiarowy.
 2. Model ISO/OSI. Interfejs: przetwornik C/U, oświetlenie/U, źródła prądowe, układy mostkowe. Pomiar położenia i kąta: prądnice, czujniki indukcyjne, czujniki pojemnościowe, enkodery, cz. ultradźwiękowe i radarowe; Pomiar natężenia dźwięku.
 3. Resolwery; Czujniki triangulacyjne; Pomiary położenia 3D; Pomiary natężenia oświetlenia; Skale temperatur.
 4. (AW) Definicje przepływu, lepkości, gęstości; niepewności; rotametry.
 5. (AW) Przepływomierze turbinowe i ultradźwiękowe.
 6. Pomiary przepływu: Coriolisa, kalorymetryczne, tarczowe, sondy piętrzące -- rurka Pitota i usredniająca, tłokowe, elektromagnetyczne, wirowe; znacznikowe i spiętrzające w kanałach otwartych).
 7. Pomiary temperatury: czujniki rezystancyjne metalowe i półprzewodnikowe, termoelementy i termostosy, cieczowe, bimetaliczne, manometryczne.
 8. Medtody instrumentalne: Konduktometria, Potencjometria - pH, pX, rónanie Nernsta i Nikolskiego-Eisenmana;
 9. IS-FET; Redox, Amperometria, woltamperometria; Spektroskopia mas ;
 10. (TG) Czujniki gazów
 11. Spektroskopia promieniowania elektromagnetycznego IR, UV, VIS
 12. Pirometria i termowizja
 13. Pomiary izotopowe- Pomiary radiometryczne, promieniowanie jonizujące - detektory, zastosowania; Czujniki magnetyczne tlenu, cyrkonowe tlenu
 14. Zaliczenie
Industrial Measurements - w., sem. 6 Makro S1, gr. Au - 2h
 • Review of some measuring methods (photometry; noise level measurements; industrial analysis: UV-VIS-IR spectroscopy, mass spectrometry).
Podstawy miernictwa - ćw., sem. 4 AiR S1 gr.1-6
Metody Numeryczne - lab., sem. 4 AiR S1 - 30h
 • Przybliżone rozwiązywanie równań całkowych
Sterowniki i Sieci Przemyslowe - lab., sem. 6 AiR S1 - 60h
 • Programowanie sterowników Simatic S7-300 (Step7)
 • Graf sekwencji SFC (Concept);
Industrial Measurement - lab., sem. 6 Macro S1 - gr. Au
 • Level Measurements;
 • Open channel flow measurements;
 • Conductometry.
Niezawodność i Iskrobezpieczeństwo - lab., sem. 1 AiR S2, gr. SP - 20h
 • Podstawowe struktury niezawodnościowe systemów;
 • Oprogramowanie do analizy niezawodności systemów;
 • Analiza niezawodności systemu -- opis funkcjonalny, założenia niezawodnościowe.
 • Analiza niezawodności systemu -- schematy i grafy niezawodnościowe, obliczenia.
Sterowniki w Systemach Pomiarowych - lab., sem. 3 AiR S2, gr. SP - 15h
 • Badanie dokładności pomiaru napięć przez sterownik PLC;
 • Pomiar temperatury czujnikiem z wyjściem PWM (TMP05) za pomocą sterownika PLC.
Automatyzacja badań eksperymentalnych - proj., sem. 3 AiR S2, gr. SP - 6h
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych - w, lab, proj
Wyjazd: Mitsubishi Electric – Factory Automation – Poland, Balice, sem. 4 AiR S1 (15.05.2013)

Przedmioty prowadzone w semestrze zimowym 2012/2013
Programowanie obliczeń komputerowych - lab., sem. 1 S1 gr. 6, 7
Sterowniki i Sieci Przemysłowe - lab., sem. 7 S1 gr. 1-5
Modbus RTU i ASCII
Projekt Inżynierski - proj., sem. 7 S1 AiR
Zaawansowany układ monitoringu temperatury
Inteligentny układ zasilania katamaranu
Moduł regulatora kotłowni
Sonometr do monitoringu hałasu w szkołach
Inteligentne Przetworniki Pomiarowe - proj., sem. 2 S2 AiR, gr. SP
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych - w, lab


Przedmioty prowadzone w semestrze letnim 2011/2012
Industrial Measurements - w., sem. 6 Makro S1, gr. Au - 2h
Review of some measuring methods (types of industrial analysis, mass spectrometry, UV-VIS-IR spectroscopy, photometry, sound level measurements, pyrometry).
Miernictwo Przemysłowe - w., sem. 3 EiT S2 - 6h
Pomiary przepływu: sondy piętrzące, przepływomierze silnikowe (skrzydełkowe, śrubowe, tłokowe, rotorowe), elektromagnetyczne, ultradźwiękowe, kalorymetryczne, Coriolisa, wirowe, znacznikowe, spiętrzające (kanały otwarte);
Metody instrumentalne: Konduktometria, Potencjometria - pH, pX, równanie Nernsta i Nikolskiego-Eisenmana;
IS-FET; Redox, Amperometria, woltamperometria; Chromatografia; Spektroskopia promieniowania elektromagnetycznego-wstęp;
Pomiar położenia i kąta: prądnice, czujniki indukcyjne, czujniki pojemnościowe, enkodery, cz. ultradźwiękowe i radarowe; Pomiar natężenia dźwięku; Pomiary oświetlenia.
Podstawy miernictwa - ćw., sem. 4 AiR S1 gr.1, 3, 4, 5
Metody Numeryczne - lab., sem. 4 AiR S1 - 45h
Przybliżone rozwiązywanie równań nieliniowych
Przybliżone rozwiązywanie równań całkowych
Measurement Systems - lab., sem. 4 Macro S1, gr. 1
Flow measurements (Flow);
Gas Chromatography (GC);
Strain gauges (Str);
LabVIEW (LV);
LabVIEW + DAQ (DAQ);
Digital to Analog Converters (DAC);
Sterowniki i Sieci Przemyslowe - lab., sem. 6 AiR S1 - 60h
Programowanie i obsługa sterownika PLC -- pakiet Concept
Graf sekwencji SFC (Concept);
Interfejs HMI - programowanie panelu operatorskiego.
Industrial Measurement - lab., sem. 6 Macro S1 - gr. Au
Level Measurements;
Open channel flow measurements;
Conductometry.
Niezawodność i Iskrobezpieczeństwo - lab., sem. 1 AiR S2, gr. SP - 20h
Podstawowe struktury niezawodnościowe systemów;
Oprogramowanie do analizy niezawodności systemów;
Analiza niezawodności systemu -- opis funkcjonalny, założenia niezawodnościowe. Analiza niezawodności systemu -- schematy i grafy niezawodnościowe, obliczenia..
Programowanie Systemów Sterowania - lab + proj., sem. 1 AiR S2, gr. KSS
Sterowniki w Systemach Pomiarowych - lab., sem. 3 AiR S2, gr. SP - 7h
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych - w, lab, proj
Wyjazd: Elektrownia Rybnik, sem. 2 AiR S1 (15.06.2012)

Przedmioty prowadzone w semestrze zimowym 2011/2012
Sterowniki i Sieci Przemysłowe - lab., sem. 7 S1 gr. 1-4
Modbus RTU i ASCII
Projekt Inżynierski - proj., sem. 7 S1 AiR
Interfejs elektroniczny układu regulacji temperatury mikrobioreaktora
Modernizacja sprzętowa robota analitycznego
Moduł regulatora kotłowni
Sterownik gazogeneratora
Inteligentne Przetworniki Pomiarowe - proj., sem. 1 S2 AiR, gr. SP
Interfejs diagnostyczny mikroprocesorowego sterownika silnika spalinowego
Zajęcia wyrównawcze z informatyki - lab., sem. 1 S1 AiR, 60h
C++
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych - w


Przedmioty prowadzone w semestrze letnim 2010/2011
Industrial Measurements - w., sem. 6 Makro1, gr. Au - 2h
Review of some measuring methods (types of industrial analysis, mass spectrometry, UV-VIS-IR spectroscopy, photometry, sound level measurements).
Podstawy miernictwa - ćw., sem. 4 AiR1 gr. 3, 4, 5
Podstawy miernictwa - lab., sem. 4 El1 gr. 1, 4
Badanie przetworników c/a (c/a);
Pomiar napięcia przemiennego (Vzm);
Badanie woltomierza z podwójnym całkowaniem (Vc);
Sterowniki i Sieci Przemyslowe - lab., sem. 6 AiR1 - 60h
Graf sekwencji SFC (Concept);
Interfejs HMI - programowanie panelu operatorskiego.
Measurement Systems - lab., sem. 4 Macro1, gr. 2
Flow measurements (Flow);
Gas Chromatography (GC);
Strain gauges (Str);
LabVIEW (LV);
LabVIEW + DAQ (DAQ);
Digital to Analog Converters (DAC);
Industrial Measurement - lab., sem. 6 Macro1 - gr. Au
Level Measurements;
Open channel flow measurements;
Conductometry.
Niezawodność i Iskrobezpieczeństwo - lab., sem. 1 AiR2, gr. SP - 9h
Podstawowe struktury niezawodnościowe systemów;
Oprogramowanie do analizy niezawodności systemów;
Analiza niezawodności systemu -- opis funkcjonalny, założenia niezawodnościowe.
Programowanie Systemów Sterowania - proj., sem. 1 AiR2, gr. KSS
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych - w, lab, proj
Wyjazd: Fiat, Tychy, sem. 4 AiR S1 (9.06.2011)

Przedmioty prowadzone w semestrze zimowym 2010/2011

Miernictwo Przemysłowe - w., sem. 9 EiT - 10h
Medtody instrumentalne: Konduktometria, Potencjometria - pH;
Potencjometria - pX, IS-FET; Redox, Amperometria, woltamperometria; Spektroskopia promieniowania elektromagnetycznego IR -> NDIR
Spektroskopia promieniowania elektromagnetycznego IR, UV, Spektroskopia mas, Pomiar położenia i kąta: prądnice, czujniki indukcyjne;
Pomiar położenia i kąta: czujniki pojemnościowe, enkodery, cz. ultradźwiękowe; Pomiar natężenia dźwięku; Pomiary radiometryczne, promieniowanie jonizujące - detektory, zastosowania
Miernictwo Przemysłowe - w., sem. 5 AiR - 6h
Metody instrumentalne: Konduktometria, Potencjometria - pH;
Jonometria, Redox, Amperometria, Spektroskopia promieniowania elektromagnetycznego IR, UV i in.
Spektroskopia mas, Pomiar położenia i kąta;
Niezawodność i Iskrobezpieczeństwo - lab., sem. 9 SP - 8h
Ocena niezawodnośći układów elektronicznych;
Podstawowe struktury niezawodnościowe systemów.
Metrologia - lab., sem. 3 InżBM5 - 15h
Pomiarowe zastosowanie oscyloskopu (osc);
Cyfrowe pomiary częstotliwości oraz parametrów RLC (f-RLC);
Właściwości dynamiczne przyrządu pomiarowego (dyn);
Metrologia - lab., sem. 3 InżBM4 - 2h(zast.), InżBM2 - 2h(zast.)
Pomiar napięcia przemiennego (Vzm);
Badanie woltomierza z podwójnym całkowaniem (Vc);
Właściwości dynamiczne przyrządu pomiarowego (dyn);
Systemy zarządzania jakością i akredytacją - proj., sem. 9 SP - 3/12 grupy
Walidacja metod, analizatorów elektrochemicznych i niepewności wyników stosowanych w badaniach właściwości metrologicznych elektrod jonoselektywnych;
Określenie parametrów elektronicznego przyrządu do pomiaru temperatury;
Wyznaczanie czasu odpowiedzi konduktometru do pomiarów dynamicznych oraz określenie niepewności pomiaru tego czasu.
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych - w


Przedmioty prowadzone w semestrze letnim 2009/2010

Podstawy miernictwa - ćw., sem. 4 AiR gr. 1, 3
Podstawy miernictwa - lab., sem. 4 AiR gr. 3
Cyfrowe pomiary częstotliwości oraz parametrów RLC (f-RLC);
Pomiarowe zastosowanie oscyloskopu (osc);
Badanie karty pomiarowej w środowisku LabVIEW (DAQ);
Podstawy miernictwa - lab., sem. 4 El gr. 1, 4
Cyfrowe pomiary częstotliwości oraz parametrów RLC (f-RLC);
Pomiarowe zastosowanie oscyloskopu (osc);
Badanie karty pomiarowej w środowisku LabVIEW (DAQ);
Przetwornik a/c kompensacyjny (a/c);
Właściwości dynamiczne przyrządu pomiarowego (dyn);
Pomiarowe zastosowanie oscyloskopu (osc).
Measurement Systems - lab., sem. 4 Macro - gr. 2
Flow measurements (Flow);
Gas Chromatography (GC);
Strain gauges (Str);
LabVIEW (LV);
LabVIEW + DAQ (DAQ);
Digital to Analog Converters (DAC);
Industrial Measurement - lab., sem. 8 Macro - gr. Au oraz
Industrial Measurement - lab., sem. 6 Macro - gr. 1
Level Measurements;
Open channel flow measurements;
Conductometry.
Metrologia - lab., sem. 4 Inż. Biomed. gr. KZ
Pomiarowe zastosowanie oscyloskopu (osc);
Cyfrowe pomiary częstotliwości oraz parametrów RLC (f-RLC);
Własności dynamiczne przyrządu pomiarowego (dyn).
Programowanie Systemów Sterowania - lab., sem. 8 AiR, gr. KSS
Inteligentne Przetworniki Pomiarowe - proj., sem. 8 AiR, gr. SP
Przetwornik pomiarowy konduktometru;
Moduł przetwornika pomiaru temperatury;
Moduł pomiaru prądu elektrody.
Programowanie Systemów Sterowania - proj., sem. 8 AiR, gr. KSS
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych - w, lab, proj

Przedmioty prowadzone w semestrze zimowym 2009/2010

Miernictwo Przemysłowe - w., sem. 9 EiT - 20h
Konduktometria, Potencjometria - pH;
Potencjometria - pX, IS-FET; Amperometria; Spektroskopia promieniowania elektromagnetycznego IR;
Spektroskopia UV; Chromatografia;
Chromatografia gazowa
Spektroskopia mas
Czujniki magnetyczne tlenu, cyrkonowe tlenu
Pirometria i termowizja
Pomiary przepływu
Pomiary izotopowe
Miernictwo Przemysłowe - w., sem. 7 SP - 9h
Miernictwo Przemysłowe - w., sem. 5 AiR - 6h
Spektroskopia mas;
Konduktometria, Potencjometria;
Amperometria, Spektroskopia promieniowania elektromagnetycznego IR i in.;
Niezawodność i Iskrobezpieczeństwo - lab., sem. 9 SP - 8h
Lambda-modele w ocenie niezawodności;
Podstawowe struktury niezawodnościowe systemów.
Automatyzacja badań eksperymentalnych - proj., sem. 9 SP
Sterownik dozowników;
Potencjostat;
Systemy zarządzania jakością i akredytacją - proj., sem. 9 SP - 2/10 grupy
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych - w, lab, proj


Przedmioty prowadzone w semestrze letnim 2008/2009

Podstawy miernictwa - ćw., sem. 4 AiR gr. 1, 2, 5
Podstawy miernictwa - lab., sem. 4 El gr. 1
Cyfrowe pomiary częstotliwości oraz parametrów RLC (f-RLC);
Pomiarowe zastosowanie oscyloskopu (osc);
Badanie karty pomiarowej w środowisku LabVIEW (DAQ);
Badanie przetworników c/a (c/a);
Przetwornik a/c kompensacyjny (a/c);
Właściwości dynamiczne przyrządu pomiarowego (dyn);
Czujniki tensometryczne i ciśnienia (tens).
Measurement Systems - lab., sem. 4 Macro - gr. 2 i 3
Flow measurements (Flow);
Gas Chromatography (GC);
Strain gauges (Str);
LabVIEW (LV);
LabVIEW + DAQ (DAQ);
Digital to Analog Converters (DAC);
Industrial Measurement - lab., sem. 8 Macro - gr. Au
Level Measurements;
Open channel flow measurements;
Conductometry.
Miernictwo Przemysłowe - lab., sem. 8 AiR - gr. Au2 -- zastępstwo
Przetworniki tensometryczne siły;
Pomiar stężenia jonów;
Konduktometria.
Inteligentne Przetworniki Pomiarowe - proj., sem. 8 AiR, gr. SP
Potencjostat do pomiarów woltamperometrycznych;
Układ sterowania dozownikiem;
Termometr cyfrowy oparty na Pt100.
Podstawy automatyzacji - w.

Przedmioty prowadzone w semestrze zimowym 2008/2009

Miernictwo Przemysłowe - w., sem. 9 EiT - 10h
Miernictwo Przemysłowe - w., sem. 7 SP - 5h
Measurement Systems - lab., sem. 5 Macro - 2 grupy
Automatyzacja badań eksperymentalnych - proj., sem. 9 SP - 1/3 grupy
Systemy zarządzania jakością i akredytacją - proj., sem. 9 SP - 1/6 grupy
Metrologia - lab., sem. 3 IB - wprowadzenia 2 gr.
Podstawy automatyzacji - w.


Przedmioty prowadzone w semestrze letnim 2007/2008

Podstawy miernictwa - ćw., sem. 4 AiR gr. 1 -- 4
Podstawy miernictwa - lab., sem. 4 El gr.5
Industrial Measurement - lab., sem. 8 Macro - gr. Au
Inteligentne Przetworniki Pomiarowe - proj., sem. 8 AiR, gr. SP
Podstawy automatyzacji - w.

Przedmioty prowadzone w semestrze zimowym 2007/2008

Podstawy miernictwa - lab., sem. 5 AiR gr. 2 i 4
Elektroniczne pomiary dokładne - lab., sem. 9 SP
Automatyzacja badań eksperymentalnych - proj., sem. 9 SP
Systemy zarządzania jakością i akredytacją - proj., sem. 9 SP
Podstawy automatyzacji - w.


Przedmioty prowadzone w semestrze letnim 2006/2007

Podstawy miernictwa - ćw., sem. 4 AiR gr. 1 i 2
Podstawy miernictwa - lab., sem. 4 El gr. 2, 3 i 4
Podstawy miernictwa - lab., sem. 2 wsz El
Miernictwo przemysłowe- lab., sem. 8 AiR gr. Au1 i Au 2.
Reliability and Intrinsic Safety - lab., sem 8 M gr. Au
Inteligentne Przetworniki Pomiarowe - proj., sem. 8 AiR, gr. SP

 

updated: 22.02.2024