pol eng szl ger
mój dorobek dydaktyczny
SI
Studenci indywidualni


Dyplomanci

1.
temat: Analiza metrologiczna krzywej hamowania w Europejskim Systemie Sterowania Pociągiem.
data obrony: 2024
2.
temat: Analiza rozwiązań technicznych pozwalających na zatrzymanie samochodu przed sygnałem STOP oraz nadzorująca ograniczenia prędkości
data obrony: 2024

3.
temat: Badanie dokładności aproksymacji równań różniczkowych ułamkowego rzędu.
data obrony: 20.11.2023
4. Daniel Strzelecki
temat: Zastosowanie uogólnionego filtra dolnoprzepustowego do oczyszczania sygnału pomiarowego z szumu impulsowego.
data obrony: 20.11.2023
5.
temat: Sztuczna sieć neuronowa (ANN) jako solver układu równań.
data obrony: 05.07.2023

6. Fabian Jeziorek
temat: Przegląd i porównanie protokołów używanych do sterowania niskonakładowymi urządzeniami automatyki budynkowej.
data obrony: 23.11.2022
7. Karol Marciniak
temat: Wpływ wyboru modelu aproksymującego na dokładność obliczeń równań różniczkowych ułamkowego rzędu.
data obrony: 05.07.2022
publikacja

8. Adrian Pisarek
temat: Badanie zysku energetycznego wynikającego z zastosowania obrotowych paneli słonecznych.
data obrony: 27.09.2021

9. Filip Rak
temat: Porównanie platform programistycznych układów ESP
data obrony: 28.09.2020
publikacja

10. Maciej Konofol
temat: Szacowanie niepewności pomiarowych na podstawie serii danych eksperymentalnych o złożonym modelu udziału źródeł
data obrony: 29.11.2019

11.
temat: Aktywne sterowanie obciążeniem turbiny wiatrowej
data obrony: 07.11.2018

12. Mateusz Rosół
temat: Badanie właściwości belek tensometrycznych
data obrony: 27.09.2017
13. Mateusz Odrobiński
specjalność: Systemy Pomiarowe
temat: Algorytm przetwarzania danych pomiarowych na potrzeby sterowania gimbalem
data obrony: 10.07.2017
ocena (recenzent/promotor): bdb (5,0) / bdb (5,0)

14. Marcin Michalski
specjalność: Systemy Pomiarowe
temat: Badanie stosowalności koncepcji internetu rzeczy (IoT) do elektrod pH
data obrony: 29.11.2016
ocena (recenzent/promotor): bdb (5,0) / bdb (5,0)
publikacja

15. Artur Piernikarczyk
specjalność: Systemy Pomiarowe
temat: Badanie komunikacji bezprzewodowej z inteligentnymi elektrodami jonoselektywnymi
data obrony: 29.09.2015
ocena (recenzent/promotor): bdb (5,0) / bdb (5,0)
publikacja

16. Marcin Kir
specjalność: Systemy Pomiarowe
temat: Stanowisko pomiarowe do badań metodą spektroskopii impedancyjnej
data obrony: 27.11.2014
ocena (recenzent/promotor): pdb (4,5) / pdb (4,5)
publikacja
17. Roman Gajdzik
specjalność: Automatyka
temat: Sterownik urządzeń pomiarowych zrealizowany na komputerze PDA
data obrony: 30.09.2014
ocena (recenzent/promotor): pdb (4,5) / bdb (5,0)
publikacja

18. Józef Wawrzyczek
specjalność: Automatyka
temat: System monitoringu hałasu
data obrony: 30.09.2014
ocena (recenzent/promotor): pdb (4,5) / pdb (4,5)
publikacja

19. Marek Witkowski
specjalność: Automatyka
temat: Jonometr programowalny
data obrony: 12.11.2013
miejsce pracy w czasie obrony: Danieli Automation
stanowisko: Programista PLC
20. Piotr Jaromin
specjalność: Komputerowe Systemy Sterowania
temat: Generacja map czasu przejazdu na podstawie danych GPS
data obrony: 15.09.2013
miejsce pracy w czasie obrony: Mentor Grathics
stanowisko: Młodszy programista
ocena (recenzent/promotor): db (4,0) /db (4,0)

21. Rafał Kleszczewski
specjalność: Systemy Pomiarowe
temat: Konduktometr do pomiarów dynamicznych
data obrony: 28.06.2011
miejsce pracy w czasie obrony: Ruland Engineering & Consulting
stanowisko: Automatyk
ocena (recenzent/promotor): bdb (5,0) /bdb (5,0) (wniosek o wyróżnienie)
publikacja
22. Bartłomiej Biadacz
specjalność: Systemy Pomiarowe
temat: Rozbudowa stanowiska pomiarowego do badań woltamperometrycznych
data obrony: 20.06.2011
ocena (recenzent/promotor): pdb (4,5) /pdb (4,5)
publikacja
23. Tomasz Dylla
specjalność: Systemy Pomiarowe
temat: Wielokanałowy regulator dedykowany do kotłowni
data obrony: 20.06.2011
ocena (recenzent/promotor): pdb (4,5) / pdst (3,5)
publikacja

24. Rafał Prusaczyk
specjalność: Systemy Pomiarowe
temat: Pomiary potencjometryczne wieloskładnikowe z użyciem dedykowanego jonometru
data obrony: 18.11.2010
ocena (recenzent/promotor): db (4,0) / pdst (3,5)
publikacja
25. Mateusz Herok
specjalność: Przetwarzanie Informacji i Sterowanie w Biotechnologii
temat: Aplikacja internetowa do szacowania niepewności pomiaru elektrochemicznego
data obrony: 26.10.2010
ocena (recenzent/promotor): pdb (4,5) / pdb (4,5)
publikacja
26. Rafał Lazar
specjalność: Systemy Pomiarowe
temat: Rozpoznawanie składu mieszaniny metodą woltamperometryczną
data obrony: 12.10.2010
miejsce pracy w czasie obrony: MWM sp z o.o.
stanowisko: Monter szaf zasilająco-sterowniczych
ocena (recenzent/promotor): db (4,0) / pdst (3,5)
publikacja
27. Sebastian Psujka
specjalność: Systemy Pomiarowe
temat: Automatyczny system przygotowywania mieszanin cieczy
data obrony: 13.07.2010
ocena (recenzent/promotor): bdb (5,0) / bdb (5,0)
publikacja

28. Maciej Mucha
specjalność: Systemy Pomiarowe
temat: Stanowisko do badań amperometrycznych
data obrony: 08.07.2009
miejsce pracy w czasie obrony: Technomex
stanowisko: Koordynator działu serwisu
ocena (recenzent/promotor): bdb (5,0) / bdb (5,0)
publikacja
29. Marcin Grzegorzek
specjalność: Systemy Pomiarowe
temat: Wykorzystanie standardu GSM do sterowania i śledzenia procesów
data obrony: 23.06.2009
ocena (recenzent/promotor): pdb (4,5) / db (4,0)
publikacja

30. Paweł Ciuła
specjalność: Automatyka
temat: System sterowania transportu koksu odpadowego z wykorzystaniem‭ sterownika programowalnego i stacji wizualizacyjnej
data obrony: 17.12.2008
miejsce pracy w czasie obrony: ZMR Sp. z o.o. przy Koksowni ,,Przyjaźń'' Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
stanowisko: Specjalista automatyk
ocena (recenzent/promotor): db (4,0) / db (4,0)
publikacja
31. Dawid Sawielew
specjalność: Systemy Pomiarowe
temat: Wpływ modelu współczynnika aktywności na niepewność pomiarów potencjometrycznych
data obrony: 2.12.2008
ocena (recenzent/promotor): bdb (5,0) / bdb (5,0)
program wykonany jako praca dyplomowa
publikacja

 

zaktualizowano: 31.12.2023