pol eng szl ger
CV
SI

Dane osobowe

Data urodzenia: 16 października 1974, Ozimek, opolskie;
Stan cywilny: żonaty (1999) – żona Alicja;
dzieci: Zofia (2001), Marta (2006); Lidia (2009); Hanna (2009)
Stosunek do służby wojskowej: uregulowany

Wykonywane prace

2020 – nadal

Bombardier Transportation ZWUS (Polska) sp. z o.o. w Katowicach. Inżynier ds. Testów Oprogramowania

2020 – nadal

Politechnika Śląska – Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Katedra Pomiarów i Systemów Sterowania, stanowisko: profesor uczelni

2012 – nadal

Współpraca z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w zakresie przygotowywania recenzji

2018 – nadal

Współpraca z Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w zakresie przygotowywania recenzji

2006 – 2020

Politechnika Śląska – Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Instytut Automatyki, Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania (do 2008r.: Zakład Systemów Pomiarowych), stanowisko: adiunkt

2007 – 2016

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Zakład Nauk Podstawowych i Technicznych, stanowisko wykładowca

2015 – 2016

SIGNAL CERT Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze Urządzeń i Systemów Sterowania Transportu Szynowego. Katowice

2011

3-miesięczny staż naukowo-dydaktyczny na FH Aachen Campus Jülich w Niemczech

2004

Pobyt na 10-tygodniowym stażu w Schkeuditz koło Lipska w Niemczech w ramach programu Leonardo da Vinci

1999 – 2001

Zespół Szkół Łączności w Gliwicach – nauczyciel przedmiotów zawodowych – stopień nauczyciela kontraktowego

1999 – 2000

Górnośląskie Centrum Edukacyjne – nauczyciel przedmiotów zawodowych;

Politechnika Częstochowska – prowadzenie zajęć na studium podyplomowym z Edukacji Informatycznej

Wykształcenie

2020

Szkolenia pt. „Certyfikowany tester”. Bombardier, Międzynarodowa Rada ds. Testowania Oprogramowania (ISTQB)

2019

Otrzymanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika,
Politechnika Śląska w Gliwicach – Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika,
tytuł cyklu publikacji: Szacowanie niepewności pomiarowych i sposoby ich zmniejszania dla wybranych wielkości mierzonych

2016

Szkolenia e-learningowe pt. „Korupcja w administracji publicznej”, „Korupcja w biznesie”, „Społeczne skutki korupcji”. Centralne Biuro Antykorupcyjne

2014 – 2015

Studia podyplomowe: Menedżer projektu badawczo-rozwojowego,
Wyższe Szkoły Bankowe. Chorzów

10–14.12.2012, 11–15.03.2013

Szkolenie w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji prac B+R w ramach projektu Przedsiębiorczy pracownik naukowy

2011–2012

Szkolenie pt. Przygotowanie do pracy w charakterze kierownika projektów badawczych. Politechnice Śląska

2000 – 2006

Studia dzienne doktoranckie i otrzymanie stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Automatyka i Robotyka, specjalność Systemy Pomiarowe,
Politechnika Śląska w Gliwicach – Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki,
tytuł rozprawy: Charakterystyka błędów pomiarowych spowodowanych uproszczeniem modeli zjawisk fizykochemicznych w wieloskładnikowych pomiarach potencjometrycznych

1994 – 2000

Studia dzienne magisterskie i otrzymanie tytułu zawodowego magistra inżyniera
Politechnika Śląska w Gliwicach – Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki,
kierunek Elektronika i Telekomunikacja, specjalność – Komputerowe Systemy Sterowania;
praca dyplomowa: System kontrolno-pomiarowy do samochodów osobowych oparty na procesorze z serii MCS-51;
ocena za studia: 5.0 (bardzo dobry) w skali 2–5

1997 – 1999

Fakultatywne Studium Pedagogiczne przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach zakończone oceną bardzo dobrą

Osiągnięcia

2019

Zespołowa Nagroda Rektora Stopnia III za osiągnięcia naukowe (w roku 2018)

2018

Zespołowa Nagroda Rektora Stopnia II za osiągnięcia naukowe (w roku 2017)

2017

Zespołowa Nagroda Rektora Stopnia I za osiągnięcia naukowe (w roku 2016)

2015

Zespołowa Nagroda Rektora Stopnia II za osiągnięcia naukowe (w roku 2014)

2014

Zespołowa Nagroda Rektora Stopnia II za osiągnięcia naukowe (w roku 2013)

2013

Zespołowa Nagroda Rektora Stopnia I za osiągnięcia naukowe (w roku 2012)

2011

Zwycięzca ,,Molality-Molarity challenge'' umieszczonego w tomie 401 Nr 4 str. 1091 w Analytical and Bioanalytical Chemistry (Springer-Verlag)

2009

Zespołowa Nagroda Rektora Stopnia I za osiągnięcia naukowe

2008

Zespołowa Nagroda Rektora Stopnia I za osiągnięcia naukowe

2007

Zespołowa Nagroda Rektora Stopnia I za osiągnięcia w dziedzinie naukowej

2006

Zespołowa Nagroda Rektora Stopnia II za osiągnięcia w dziedzinie naukowej

2004

Zespołowa Nagroda Rektora Stopnia I za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej

2000

Dyplom oraz stypendium FIAT Polska i Rektora Politechniki Śląskiej za pracę magisterską

1994

Zajęcie I miejsca w turnieju Młodych Mistrzów Techniki, poziom technikum

Działalność ochotnicza

2005 – 2006

Przewodniczący Rady Mieszkańców Domu Asystenta Politechniki Śląskiej w Gliwicach

2004 – 2005

Przedstawiciel do Rady Wydziału AEiI z grupy doktorantów

Członkostwo

2014 – nadal

Członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej

2013 – nadal

Recenzent artykułów naukowych.

2007 – nadal

Członek Komisji Metrologii Polskiej Akademii Nauk odział w Katowicach

2016 – 2020

Członek Komitetu Ochrony Bezstronności Jednostki Certyfikującej Signal Cert, Katowice

2019

Członek Komitetu Programowego konferencji MEDICON2019

2016

Członek Komitetu Programowego konferencji MEDICON2016
... Springer

2012 – 2013

Asystent redaktora czasopisma międzynarodowego z listy JCR – International Journal of Acoustics and Vibration (IJAV)

2010

Członek Komitetu Programowego 4 konferencji YBERC 2010: Kosice

2010

Członek Komitetu Programowego konferencji MEDICON2010

Wizytacje

15.05.2013

Mitsubishi Electric – Factory Automation – Poland, Balice

27.06.2012

Cementownia Odra w Opolu

15.06.2012

Elektrownia Rybnik

01.07-30.09.2011

FH Aachen Campus Jülich

9.06.2011

Fiat AP, Tychy

7.04.2010

VSB-TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA

Projekty

2017-2018

02/010/BK_18/0102

2017-2019

Politechnika Śląska 021010/RGH17/0093 – Rektorski grant habilitacyjny

2018-2019

Bk/204/RAu1/2017

2017

Politechnika Śląska NB/185/RAU1/2017 – S. Wrona, J. Wiora: Opracowanie projektu części akustycznej przemysłowego sygnalizatora optyczno-akustycznego w wykonaniu przeciwwybuchowym – wykonawca zleconych prac B+R

2016-2017

Politechnika Śląska Bk/213/RAu1/2016, zadanie 7: R. Wyżgolik (kierownik tematu) Procedury i metody pomiarowe w systemach pomiarowych, Zadanie 7.2: J. Wiora, A. Wiora, A. Kozyra. Rozwój metod kalibracji matryc czujników potencjometrycznych w oparciu o sieci neuronowe oraz szacowanie niepewności w potencjometrycznych pomiarach wieloskładniowych.

2016

NCBiR, DEC-2012/07/B/ST7/01408, zadanie pt.: Metrologiczna analiza danych pomiarach i ocena efektywności działania opracowanych w ramach projektu układów aktywnej redukcji hałasu urządzań poprzez sterowanie draniami ich obudów.

2015-2016

Politechnika Śląska Bk/227/Rau1/2015, zadanie 7: R. Wyżgolik (kierownik tematu) Procedury i metody pomiarowe w systemach pomiarowych, Zadanie 7.2: J. Wiora, A. Wiora, A. Kozyra. Rozwój metod kalibracji matryc czujników potencjometrycznych w oparciu o sieci neuronowe oraz szacowania niepewności w potencjometrycznych pomiarach wieloskładnikowych.

2014-2015

Politechnika Śląska BK/265/RAu1/2014 (02/010/BK_14/0031), zadanie 7: R. Wyżgolik (kierownik tematu) Procedury i metody pomiarowe w systemach pomiarowych, Zadanie 7.2: J. Wiora, A. Wiora, A. Kozyra. Pomiary stężenia jonów w środowisku naturalnym.

2013-2014

Politechnika Śląska BK/214/RAU1/2013, zadanie 7: R. Wyżgolik (kierownik tematu) Procedury i metody pomiarowe w systemach pomiarowych, Zadanie 7.2: J. Wiora, A. Wiora, A. Kozyra. Pomiary stężenia jonów w środowisku naturalnym.

2012-2013

Politechnika Śląska BK/219/RAU1/2012, zadanie 8: R. Wyżgolik (kierownik tematu) Procedury i metody pomiarowe w systemach pomiarowych, Zadania 8.2: J. Wiora, A. Wiora, A. Kozyra. Pomiary wieloparametrowe i kalibracja sensorów potencjometrycznych

2011-2012

Politechnika Śląska BK 214/Rau1/2011, zadanie 8: R. Wyżgolik (kierownik tematu) Procedury pomiarowe oraz wybrane metody pomiarowe, Zadania 8.3: J. Wiora, A. Wiora, A. Kozyra. Kalibracja sensorów potencjometrycznych metodą zredukowanej liczby wzorców

2010

Politechnika Śląska BW-442/RAu1/2010 zadanie 17: J.Wiora (kierownik tematu), A.Wiora. Zastosowanie i analiza niepewnościowa pomiarów elektrochemicznych.

2009

Politechnika Śląska BW-427/RAu1/2009 zadanie 26: J.Wiora, A.Koryra (kierownik tematu). Elektrochemiczne pomiary wieloskładnikowe,

2008

Politechnika Śląska BW-431/RAu1/2008, zadanie nr 33: A. Wiora, J. Wiora (kierownik tematu). Pomiary z użyciem matrycy elektrod jonoselektywnych ze stałym kontaktem (SC-ISE)

2007

Politechnika Śląska BW-414/RAu1/2007, zadanie nr 37: A. Kozyra, A. Wiora, J. Wiora (kierownik tematu), Porównanie i ocena stosowanych modeli statycznych i dynamicznych elektrod jonoselektywnych w jonometrach wieloskładnikowych

2006

Politechnika Śląska BW-409/RAu1/2006, zadanie 34: J. Frączek (kierownik tematu), A. Kozyra, J. Wiora, Porównanie i ocena stosowanych modeli statycznych elektrod jonoselektywnych w jonometrach wieloskładnikowych: Zadanie 1. Porównanie i ocena stosowanych modeli statycznych elektrod jonoselektywnych (autor: J. Wiora).

2005

Politechnika Śląska BW-430/RAu1/05, zadanie nr 38: J. Frączek (kierownik tematu), J. Wiora, Porównanie i ocena stosowanych modeli statycznych elektrod jonoselektywnych.

 

zaktualizowano: 02.09.2020