pol eng szl ger
moje publikacje
SI
Publikacje i wystąpienia – tylko patenty

1. Wynalazek zastrzeżony patentem UPRP nr Pat.234798. Józef Wiora, Alicja Wiora. Układ z elektrodą odniesienia z połączeniem ciekłym do pomiarów elektroanalitycznych podpowierzchniowych i głębinowych. 16.12.2019 r.

2. Zgłoszenie patentowe nr P.430738, EP19189219, US16527083. Maciej Borówka, Artur Kłosowski, Marek Pawełczyk, Andrzej Kozyra, Tomasz Grychowski, Stanisław Wrona, Józef Wiora. Metoda i system sterowania ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją. 30.07.2019 r.

3. Zgłoszenie patentowe UPRP nr P.423032. Józef Wiora, Alicja Wiora. Układ z elektrodą odniesienia z połączeniem ciekłym do pomiarów elektroanalitycznych podpowierzchniowych i głębinowych. 02.10.2017 - Publ.: --.--.20-- r.4. Wynalazek zastrzeżony patentem UPRP nr PAT.225270. Józef Wiora, Andrzej Kozyra. Sposób i układ połączenia czujników jonoselektywnych lub ORP z przyrządem pomiarowym łączem bezprzewodowym, zwłaszcza w układach pomiaru stężeń jonów i potencjału redoks (ORP). 05.10.2016 r.5. Zgłoszenie patentowe UPRP nr P.402810. Józef Wiora, Andrzej Kozyra. Sposób i układ połączenia czujników jonoselektywnych lub ORP z przyrządem pomiarowym łączem bezprzewodowym, zwłaszcza w układach pomiaru stężeń jonów i potencjału redoks (ORP). 18.02.2013 - Publ.: 1.09.2014 r.

 

zaktualizowano: 08.03.2021