pol eng szl ger
moje publikacje
SI
Publikacje i wystąpienia – tylko patenty1. Zgłoszenie patentowe UPRP nr P.423032. Józef Wiora, Alicja Wiora. Układ z elektrodą odniesienia z połączeniem ciekłym do pomiarów elektroanalitycznych podpowierzchniowych i głębinowych. 02.10.2017 - Publ.: --.--.20--r.2. Wynalazek zastrzeżony patentem UPRP nr PAT.225270. Józef Wiora, Andrzej Kozyra. Sposób i układ połączenia czujników jonoselektywnych lub ORP z przyrządem pomiarowym łączem bezprzewodowym, zwłaszcza w układach pomiaru stężeń jonów i potencjału redoks (ORP). 05.10.2016r.3. Zgłoszenie patentowe UPRP nr P.402810. Józef Wiora, Andrzej Kozyra. Sposób i układ połączenia czujników jonoselektywnych lub ORP z przyrządem pomiarowym łączem bezprzewodowym, zwłaszcza w układach pomiaru stężeń jonów i potencjału redoks (ORP). 18.02.2013 - Publ.: 1.09.2014r.

 

zaktualizowano: 11.12.2018