pol eng szl ger
my publications
SI
Publications and Presentations – conferences only

1. Józef Wiora, Alicja Wiora. Steady-state errors in closed-loop control systems with fractional-order PID controllers. 11th International Conference on Non-Integer Order Calculus and Its Applications RRNR, Częstochowa (Poland), 12-13.09.2019.2. Józef Wiora, Alicja Wiora. Propagation of measurement uncertainties through an integer or fractional order automatic control regulation system (in Polish). Meeting of the Polish Academy of Sciences, Katowice Branch, Commission of Metrology, Kędzierzyn-Koźle, 5.10.2018.

3. Józef Wiora, Alicja Wiora. Problems related to the propagation of measurement uncertainties through a closed-loop fractional-order control system. 10th International Conference on Non-Integer Order Calculus and Its Applications, Białystok (Poland), 20-21.09.2018.

4. Józef Wiora, Alicja Wiora. Measurement uncertainty evaluation of results provided by transducers working in control loops. 23rd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR 2018), Miedzyzdroje (Poland), 27–30.08.2018.5. Józef Wiora. Metrological problems associated with electrochemical measurement of fluid composition (in Polish). Seminarium Instytutu Automatyki, Gliwice, 10.11.2015.6. Józef Wiora, Dariusz Grabowski, Alicja Wiora, Andrzej Kozyra. Application of artificial neural networks for modelling of Nicolsky-Eisenman equation and determination of ion activities in mixtures. 7th IEEE International Conference on Intelligent Systems IS’14, Warsaw, 24-26.09.2014.

7. Józef Wiora. Uncertainty evaluation of pH measured using potentiometric method. 7th IEEE International Conference on Intelligent Systems IS’14, Warsaw, 24-26.09.2014.8. Józef Wiora. Application of the IRLS algorithm to determine the weighted mean of signal disturbed by impulsive noise (in Polish)?. Meeting of the Polish Academy of Sciences, Katowice Branch, Commission of Metrology, Częstochowa, 15.11.2013.

9. Józef Wiora, Andrzej Kozyra, Alicja Wiora. What is the Combined measurements method (in Polish)?. Meeting of the Polish Academy of Sciences, Katowice Branch, Commission of Metrology, Gliwice, 28.06.2013.10. Andrzej Kozyra, Adrian Hamczyk, Alicja Wiora, Józef Wiora,. Floating platform for environmental measurements (in Polish)?. Meeting of the Polish Academy of Sciences, Katowice Branch, Commission of Metrology, Gliwice, 30.11.2012.

11. Alicja Wiora, Andrzej Kozyra, Józef Wiora. Calibration of ion-selective electrodes with a reduced number of standards (in Polish). Seminarium Instytutu Automatyki, Gliwice, 26.03.2012.12. Józef Wiora, Alicja Wiora, Andrzej Kozyra. Automation of a calibration process of ion selective electrodes (in Polish)?. Meeting of the Polish Academy of Sciences, Katowice Branch, Commission of Metrology, Częstochowa, 09.12.2011.

13. Andrzej Kozyra, Alicja Wiora, Józef Wiora. Uncertainty evaluation of multicompound potentiometric measurement (in Polish)?. Meeting of the Polish Academy of Sciences, Katowice Branch, Commission of Metrology, Gliwice, 29.06.2011.14. Alicja Wiora, Józef Wiora, Andrzej Kozyra. Teaching of solution conductance measurements (in Polish). Meeting of the Polish Academy of Sciences, Katowice Branch, Commission of Metrology, Gliwice, 26.11.2010.

15. Józef Wiora. The application of a spreadsheet in the uncertainty evaluation using Monte Carlo method in the case of ion-selective electrodes (in Polish). VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej, p. 211, Kraków, 04-09.07.2010.

16. Józef Wiora, Dawid Sawielew, Alicja Wiora, Andrzej Kozyra. The impact of the activity coefficient on the multi-component potentiometric measurement of ion concentration (in Polish). VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej, p. 227, Kraków, 04-09.07.2010.

17. Józef Wiora, Wojciech Błotnicki, Alicja Wiora, Rafał Kleszczewski. Application of conductivity measurement in the determination of flow value using the marker method (in Polish). VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej, p. 438, Kraków, 04-09.07.2010.18. Józef Wiora, Andrzej Kozyra, Alicja Wiora. Another way of calibration of ion-selective electrodes (in Polish). Meeting of the Polish Academy of Sciences, Katowice Branch, Commission of Metrology, Częstochowa, 27.11.2009.

19. Andrzej Kozyra, Józef Wiora, Alicja Wiora. Ion-meter for multi-compound measurements (in Polish). Meeting of the Polish Academy of Sciences, Katowice Branch, Commission of Metrology, Opole, 19.06.2009.20. Józef Wiora. Another way of calibration of ion-selective electrodes. A review (in Polish). Seminarium Instytutu Automatyki, Gliwice, 09.12.2008.

21. Alicja Wiora, Józef Wiora, Andrzej Kozyra, Tomasz Grychowski. Conception of a point-of-care device for monitoring the patient's health (in Polish). Meeting of the Polish Academy of Sciences, Katowice Branch, Commission of Metrology, Gliwice, 05.12.2008.
22. Józef Wiora, Alicja Wiora. Uncertainty propagation in potentiometric measurement of ion concentration in multicomponent mixture (in Polish). IV Sympozjum nt. Metrologiczne właściwości programowalnych przetworników pomiarowych, Gliwice, 19--20.11.2007.

23. Józef Wiora. Uncertainty evaluation of calibration parameters in potentiometric ion-selective electrodes in simulating way (in Polish). IV Sympozjum nt. Metrologiczne właściwości programowalnych przetworników pomiarowych, Gliwice, 19--20.11.2007.

24. Alicja Wiora, Józef Wiora, Przemysław Pacak. Decreasing in dynamic error of ion-selective electrode by prediction of steady-state value of potential (in Polish). IV Sympozjum nt. Metrologiczne właściwości programowalnych przetworników pomiarowych, Gliwice, 19--20.11.2007.

25. Andrzej Kozyra, Alicja Wiora, Józef Wiora. Uncertainty evaluation for potentiometric measurements (in Polish). Meeting of the Polish Academy of Sciences, Katowice Branch, Commission of Metrology, Opole, 20.04.2007.26. Józef Wiora. Charakterystyka błędów pomiarowych spowodowanych uproszczeniem modeli zjawisk fizykochemicznych w wieloskładnikowych pomiarach potencjometrycznych. Meeting of the Polish Academy of Sciences, Katowice Branch, Commission of Metrology, Gliwice, 8.12.2006.


27. Alicja Wiora, Józef Wiora. Właściwości dynamiczne elektrod jonoselektywnych. IX Konferencja Naukowa Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne, p. 255--258, Zakopane, 19--22.06.2006.

28. Józef Wiora, Alicja Wiora. System umożliwiający automatyczne wyznaczanie charakterystyk elektrod jonoselektywnych. IX Konferencja Naukowa Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne, p. 259--262, Zakopane, 19--22.06.2006.29. Alicja Wiora, Józef Wiora. Badanie modeli dynamicznych dla elektrod jonoselektywnych o różnych rodzajach membran. VII Polska Konferencja Chemii Analitycznej, p. 424, Toruń, 3--7.07.2005.

30. Józef Wiora, Andrzej Krzon, Alicja Wiora. Porównanie modelu Nikolskiego-Eisenmana z modelem potencjału na granicy faz opisujacych potencjometryczny pomiar wieloskładnikowy. VII Polska Konferencja Chemii Analitycznej, p. 425, Toruń, 3--7.07.2005.

31. Józef Wiora, Alicja Wiora, Andrzej Kozyra. Niepewność pomiarowa współczynnika aktywności oraz jej wpływ na potencjometryczny pomiar jonoselektywny. VII Polska Konferencja Chemii Analitycznej, p. 426, Toruń, 3--7.07.2005.

32. Józef Wiora, Alicja Wiora, Andrzej Kozyra. Stanowisko pomiarowe do wyznaczania wartości parametrów dynamicznych elektrod jonoselektywnych. V Sympozjum nt. Pomiarów Dynamicznych, p. 171--178, Szczyrk, 7--8.11.2005.

33. Alicja Wiora, Józef Wiora. Wykorzystanie teorii sterowania do modelowania własności dynamicznych elektrod jonoselektywnych. V Sympozjum nt. Pomiarów Dynamicznych, p. 179--186, Szczyrk, 7--8.11.2005.34. Alicja Wiora, Andrzej Kozyra, Józef Wiora. Celka pomiarowa do badania dynamiki elektrod jonoselektywnych. Materiały VIII Konferencji Naukowej Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne, p. 157--160, Wrocław, 27--30.06.2004.

35. Józef Wiora. Rola współczynników wagowych w procesie optymalizacji parametrów kalibracyjnych elektrod jonoselektywnych. Materiały Kongresu Metrologii KM2004, p. 653--656, Wrocław, 6--9.09.2004.

36. Andrzej Kozyra, Alicja Wiora, Józef Wiora. Ocena uproszczonej procedury kalibracji parametrów elektrod jonoselektywnych wykonywanych na potrzeby pomiarów wieloskładnikowych. Materiały Kongresu Metrologii KM2004, p. 101--104, Wrocław, 6--9.09.2004.

 

updated: 31.08.2021