pol eng szl ger
moje publikacje
SI
Publikacje i wystąpienia – tylko artykuły

1. Józef Wiora. Least Lp-norm low-pass filter. Automatica, 133, (11) str. 109854, 2021 r.

2. Filip Rak, Józef Wiora. Comparison of ESP programming platforms. Computer Science and Information Technologies, 2, (2) str. 77-86, 2021 r.3. Józef Wiora, Alicja Wiora. Influence of Methods Approximating Fractional-Order Differentiation on the Output Signal Illustrated by Three Variants of Oustaloup Filter. Symmetry, 12, (11) str. 1898, 2020 r.

4. Józef Wiora and Alicja Wiora. Inaccuracies Revealed During the Analysis of Propagation of Measurement Uncertainty Through a Closed-Loop Fractional-Order Control System. Lecture Notes in Electrical Engineering, RRNR 2018: Advances in Non-Integer Order Calculus and Its Applications, str. 213–226, Vol. 559, 2020 r.

5. Alicja Wiora, Józef Wiora. Over one-year long-term laboratory tests of pH electrodes in terms of industrial applications checking stabilities of their parameters and their impact on uncertainties of measurements. Sensors, 18, (12) str. 4102, 2018 r.

6. Józef Wiora, Alicja Wiora. Measurement uncertainty evaluation of results provided by transducers working in control loops. IEEE Xplore. 23rd International Conference on Methods & Models in Automation & Robotics (MMAR), str. 763–767, 2018 r.

7. Józef Wiora, Alicja Wiora. Measurement uncertainty calculations for pH value obtained by an ion-selective electrode. Sensors, 18, (6) str. 1915, 2018 r.8. Karol Jabłoński, Roman Czyba, Tomasz Grychowski, Józef Wiora, Marcin Janik, Natalia Łomnicka, Maciej Galeja. Multirotor platform with sensory head for measurement of selected air parameters. Journal of KONES Powertrain and Transport, 24, (1) str. 179–188, 2017 r.

9. Józef Wiora, Andrzej Kozyra, Alicja Wiora. Towards automation of measurement processes of surface water parameters by a remote-controlled catamaran. Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Technical Sciences, 65, (3) str. 351–360, 2017 r.

10. Józef Wiora, Stanisław Wrona, Marek Pawelczyk. Evaluation of measurement value and uncertainty of sound pressure level difference obtained by active device noise reduction. Measurement, 96, str. 67–75, 2017 r.11. Marcin Michalski, Józef Wiora. Możliwość zastosowania technologii Internetu rzeczy w przetwornikach pehametrycznych. Automatyka, Elektryka, Zakłócenia, 7, (4) str. 184–201, 2016 r.

→ Pobierz pdf

12. Józef Wiora, Andrzej Kozyra, Alicja Wiora. A weighted method for reducing measurement uncertainty below that which results from maximum permissible error. Measurement Science and Technology, 27, (3) str. 035007, 2016 r.

13. Józef Wiora. Problems and risks occurred during uncertainty evaluation of a quantity calculated from correlated parameters: a case study of pH measurement. Accreditation and Quality Assurance, 21, (1) str. 33–39, 2016 r.

14. Andrzej Kozyra, Sebastian Patałąg, Alicja Wiora, Józef Wiora. Szacowanie stężenia promieniotwórczego radonu i jego pochodnych. Prace Komisji Naukowych PAN — Oddział w Katowicach, (39–40) str. Dodatek 21–22, 2016 r.15. Józef Wiora, Dariusz Grabowski, Alicja Wiora, Andrzej Kozyra. Application of artificial neural networks for modelling of Nicolsky-Eisenman equation and determination of ion activities in mixtures. Advances in Intelligent Systems and Computing, Intelligent Systems’2014, str. 727-738, Vol. 322, 2015 r.

16. Józef Wiora. Uncertainty evaluation of pH measured using potentiometric method. Advances in Intelligent Systems and Computing, Intelligent Systems’2014, str. 523-531, Vol. 323, 2015 r.17. Józef Wiora. Improvement of measurement results based on scattered data in cases where averaging is ineffective. Sensors and Actuators B: Chemical, 201, str. 475-481, 2014 r.

18. Andrzej Kozyra, Adrian Hamczyk, Alicja Wiora, Józef Wiora,. Pływająca platforma do pomiarów środowiskowych. Prace Komisji Naukowych PAN — Oddział w Katowicach, (36/38) 2014 r.

19. Andrzej Kozyra, Alicja Wiora, Józef Wiora,. Szacowanie niepewności wieloskładnikowego pomiaru potencjometrycznego wykonywanego jonometrem ADDA2.. Prace Komisji Naukowych PAN — Oddział w Katowicach, (36/38) 2014 r.

20. Józef Wiora. Zastosowanie algorytmu IRLS do wyznaczania średniej ważonej przebiegu zakłóconego szumem impulsowym. Prace Komisji Naukowych PAN — Oddział w Katowicach, (36/38) 2014 r.

21. Józef Wiora. Czym jest metoda Combined measurements?. Prace Komisji Naukowych PAN — Oddział w Katowicach, (36/38) 2014 r.

22. Józef Wiora. Automatyzacja procesu kalibracji elektrod jonoselektywnych. Prace Komisji Naukowych PAN — Oddział w Katowicach, (36/38) 2014 r.23. Józef Wiora, Andrzej Kozyra, Alicja Wiora. Comments on "Combined measurements - A way to improve the measurement accuracy of an additive quantity" by R. Siuda and A. Grabowski. Measurement, 46, (7) str. 2259–2261, 2013 r.

24. Wojciech Błotnicki, Józef Wiora, Stanisław Waluś. Przepływomierz znacznikowy z czujnikiem konduktometrzycznym (po angielsku). Przegląd Elektrotechniczny, 03a, str. 293-297, 2013 r.25. Andrzej Kozyra, Józef Wiora, Alicja Wiora. Calibration of potentiometric sensor arrays with a reduced number of standards. Talanta, 98, str. 28-33, 2012 r.26. Alicja Wiora, Józef Wiora, Andrzej Kozyra. Dydaktyka pomiarów przewodności roztworów. Prace Komisji Naukowych PAN — Oddział w Katowicach, (34-35) str. 249--250, 2011 r.

27. Józef Wiora, Andrzej Kozyra, Alicja Wiora. Inny sposób kalibracji elektrod jonoselektywnych. Prace Komisji Naukowych PAN — Oddział w Katowicach, (34-35) str. 232--235, 2011 r.

28. Andrzej Kozyra, Alicja Wiora, Józef Wiora. Jonometr umożliwiający wykonywanie pomiarów wieloskładnikowych. Prace Komisji Naukowych PAN — Oddział w Katowicach, (34-35) str. 206--208, 2011 r.

29. Alicja Wiora, Józef Wiora, Andrzej Kozyra, Tomasz Grychowski. Koncepcja domowego urządzenia do monitorowania stanu zdrowia pacjenta. Prace Komisji Naukowych PAN — Oddział w Katowicach, (33) str. 133--136, 2009 r.30. Alicja Wiora, Józef Wiora, Przemysław Pacak. Zmniejszanie błędu dynamicznego elektrod jonoselektywnych poprzez programową predykcję wartości końcowej potencjału. Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka, 1, (205) str. 133--143, 2008 r.

31. Józef Wiora, Alicja Wiora. Porównanie wyników analitycznego i symulacyjnego szacowania niepewności na przykładzie pomiaru stężenia jonów metodą potencjometryczną. Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka, 1, (205) str. 145--155, 2008 r.

32. Alicja Wiora, Adam Klaczyński, Józef Wiora, Andrzej Kozyra. Realizacja skokowej zmiany aktywności jonów na membranie jonoselektywnej z wykorzystaniem elektrozaworów. Elektronika, (6) str. 142--144, 2008 r.

33. Andrzej Kozyra, Alicja Wiora, Józef Wiora. Szacowanie niepewności w pomiarach potencjometrycznych. Prace Komisji Naukowych PAN — Oddział w Katowicach, (32) str. 109--112, 2008 r.

34. Józef Wiora. O niepewnościach stężenia wzorców stosowanych podczas kalibracji potencjometrycznych elektrod jonoselektywnych. PAK, (5) str. 318--321, 2008 r.
35. Józef Wiora. Charakterystyka błędów pomiarowych spowodowanych uproszczeniem modeli zjawisk fizykochemicznych w wieloskładnikowych pomiarach potencjometrycznych. Prace Komisji Naukowych PAN — Oddział w Katowicach, (31/2006) str. 100--102, 2007 r.36. Józef Wiora, Alicja Wiora. A system allowing for the automatic determination of the characteristic shapes of ion-selective electrodes. Proceedings of SPIE, Optoelectronic and Electronic Sensors VI, ed. Tadeusz Pisarkiewicz, Vol. 6348, Zakopane, 2006 r.

37. Alicja Wiora, Józef Wiora, Andrzej Kozyra. Dynamic models of ion-selective electrodes and their interface electronics. Metrology and Measurement Systems, XIII, (4) str. 421--432, 2006 r.


 

zaktualizowano: 31.08.2021