pol eng szl ger
mój dorobek dydaktyczny
SI
Studenci indywidualni


Dyplomanci

1. Mateusz Odrobiński
specjalność: Systemy Pomiarowe
temat: Algorytm przetwarzania danych pomiarowych na potrzeby sterowania gimbalem
data obrony: 10.07.2017
ocena (recenzent/promotor): bdb (5,0) / bdb (5,0)

2. Marcin Michalski
specjalność: Systemy Pomiarowe
temat: Badanie stosowalności koncepcji internetu rzeczy (IoT) do elektrod pH
data obrony: 29.11.2016
ocena (recenzent/promotor): bdb (5,0) / bdb (5,0)

3. Artur Piernikarczyk
specjalność: Systemy Pomiarowe
temat: Badanie komunikacji bezprzewodowej z inteligentnymi elektrodami jonoselektywnymi
data obrony: 29.09.2015
ocena (recenzent/promotor): bdb (5,0) / bdb (5,0)
treść pracy dyplomowej

4. Marcin Kir
specjalność: Systemy Pomiarowe
temat: Stanowisko pomiarowe do badań metodą spektroskopii impedancyjnej
data obrony: 27.11.2014
ocena (recenzent/promotor): pdb (4,5) / pdb (4,5)
treść pracy dyplomowej
5. Roman Gajdzik
specjalność: Automatyka
temat: Sterownik urządzeń pomiarowych zrealizowany na komputerze PDA
data obrony: 30.09.2014
ocena (recenzent/promotor): pdb (4,5) / bdb (5,0)
treść pracy dyplomowej

6. Józef Wawrzyczek
specjalność: Automatyka
temat: System monitoringu hałasu
data obrony: 30.09.2014
ocena (recenzent/promotor): pdb (4,5) / pdb (4,5)
treść pracy dyplomowej

7. Marek Witkowski
specjalność: Automatyka
temat: Jonometr programowalny
data obrony: 12.11.2013
miejsce pracy w czasie obrony: Danieli Automation
stanowisko: Programista PLC
8. Piotr Jaromin
specjalność: Komputerowe Systemy Sterowania
temat: Generacja map czasu przejazdu na podstawie danych GPS
data obrony: 15.09.2013
miejsce pracy w czasie obrony: Mentor Grathics
stanowisko: Młodszy programista
ocena (recenzent/promotor): db (4,0) /db (4,0)

9. Rafał Kleszczewski
specjalność: Systemy Pomiarowe
temat: Konduktometr do pomiarów dynamicznych
data obrony: 28.06.2011
miejsce pracy w czasie obrony: Ruland Engineering & Consulting
stanowisko: Automatyk
ocena (recenzent/promotor): bdb (5,0) /bdb (5,0) (wniosek o wyróżnienie)
treść pracy dyplomowej
10. Bartłomiej Biadacz
specjalność: Systemy Pomiarowe
temat: Rozbudowa stanowiska pomiarowego do badań woltamperometrycznych
data obrony: 20.06.2011
ocena (recenzent/promotor): pdb (4,5) /pdb (4,5)
treść pracy dyplomowej
11. Tomasz Dylla
specjalność: Systemy Pomiarowe
temat: Wielokanałowy regulator dedykowany do kotłowni
data obrony: 20.06.2011
ocena (recenzent/promotor): pdb (4,5) / pdst (3,5)
treść pracy dyplomowej

12. Rafał Prusaczyk
specjalność: Systemy Pomiarowe
temat: Pomiary potencjometryczne wieloskładnikowe z użyciem dedykowanego jonometru
data obrony: 18.11.2010
ocena (recenzent/promotor): db (4,0) / pdst (3,5)
treść pracy dyplomowej
13. Mateusz Herok
specjalność: Przetwarzanie Informacji i Sterowanie w Biotechnologii
temat: Aplikacja internetowa do szacowania niepewności pomiaru elektrochemicznego
data obrony: 26.10.2010
ocena (recenzent/promotor): pdb (4,5) / pdb (4,5)
treść pracy dyplomowej
14. Rafał Lazar
specjalność: Systemy Pomiarowe
temat: Rozpoznawanie składu mieszaniny metodą woltamperometryczną
data obrony: 12.10.2010
miejsce pracy w czasie obrony: MWM sp z o.o.
stanowisko: Monter szaf zasilająco-sterowniczych
ocena (recenzent/promotor): db (4,0) / pdst (3,5)
treść pracy dyplomowej
15. Sebastian Psujka
specjalność: Systemy Pomiarowe
temat: Automatyczny system przygotowywania mieszanin cieczy
data obrony: 13.07.2010
ocena (recenzent/promotor): bdb (5,0) / bdb (5,0)
treść pracy dyplomowej

16. Maciej Mucha
specjalność: Systemy Pomiarowe
temat: Stanowisko do badań amperometrycznych
data obrony: 08.07.2009
miejsce pracy w czasie obrony: Technomex
stanowisko: Koordynator działu serwisu
ocena (recenzent/promotor): bdb (5,0) / bdb (5,0)
treść pracy dyplomowej
17. Marcin Grzegorzek
specjalność: Systemy Pomiarowe
temat: Wykorzystanie standardu GSM do sterowania i śledzenia procesów
data obrony: 23.06.2009
ocena (recenzent/promotor): pdb (4,5) / db (4,0)
treść pracy dyplomowej

18. Paweł Ciuła
specjalność: Automatyka
temat: System sterowania transportu koksu odpadowego z wykorzystaniem‭ sterownika programowalnego i stacji wizualizacyjnej
data obrony: 17.12.2008
miejsce pracy w czasie obrony: ZMR Sp. z o.o. przy Koksowni ,,Przyjaźń'' Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
stanowisko: Specjalista automatyk
ocena (recenzent/promotor): db (4,0) / db (4,0)
treść pracy dyplomowej
19. Dawid Sawielew
specjalność: Systemy Pomiarowe
temat: Wpływ modelu współczynnika aktywności na niepewność pomiarów potencjometrycznych
data obrony: 2.12.2008
ocena (recenzent/promotor): bdb (5,0) / bdb (5,0)
program wykonany jako praca dyplomowa
treść pracy dyplomowej

 

zaktualizowano: 14.12.2020